Publicaties

Publicatie: Teacher Induction and Mentoring

Onder redactie van Juanjo Mena en Anthony Clarke verschijnt bij Springer de bundel Teacher Induction and Mentoring.

Publicatie: Teacher Induction and Mentoring

Frank Crasborn en Paul Hennisen (werkzaam bij Fontys Hogescholen, locatie Sittard) hebben daaraan een bijdrage geleverd. Ze schreven over de tekortschietende begeleiding van beginnende leraren in het hoofdstuk: ‘Integrative Mentoring Pedagogies to Promote Beginning Teachers’ Professional Development: Connecting Practice, Theory and Person’.

Het percentage uitvallende leraren is de laatste jaren ondanks alle inzet eerder toegenomen dan verminder. In het eerste jaar waarin leraren werkzaam zijn, valt bijna twintig procent uit. In de uitvalcijfers is wel een groot verschil waarneembaar tussen beginnende leraren die hun opleiding al hebben afgerond en beginnende leraren die dat nog niet hebben gedaan.

Om de uitval tegen te gaan is er de laatste jaren fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van inductieprogramma’s. Maar daar zit ook de makke volgens de auteurs. Die programma’s teveel gericht op de sociale inbedding van de beginnende leraar in de school en te weinig op de professionele ontwikkeling van de leraar zelf. Juist door professionele ontwikkeling te stimuleren wordt de feitelijk inwerktijd aanzienlijk korter, gaan nieuwkomers sneller als ervaren leraren handelen en dat maakt dat de uitval afneemt.

Ervaren leraren (mentoren) kunnen startende collega’s begeleiden bij die professionele ontwikkeling als ze over voldoende pedagogische vaardigheden en over voldoende kennis over het leren van leraren beschikken. Belangrijk is dat ze bij de begeleiding van nieuwkomers een verbinding kunnen leggen tussen theorie, praktijk en de leraar als persoon. Afwisselend kan gestart worden bij een van die drie. In het hoofdstuk worden methodieken aangereikt die ingezet kunnen worden en waarbij of de praktijk of de theorie of de persoon startpunt is.* De auteurs pleiten voor meer onderzoek naar effectiviteit van de verschillende inductieprogramma’s opdat er meer bekend wordt over de juiste handelswijze.

* Zie daarvoor ook de bijdrage van Crasborn en Hennissen in katern 7 van de Kennisbasis voor lerarenopleiders: Opleidingsdidactiek: Hoe leiden we leraren op?