Nieuws

Podcast ‘Op zoek naar het ideale leernetwerk’ 

Opgenomen ter verrijking van het (nog te publiceren) artikel ‘Netwerkleren in Teacher Learning Groups: Ontwerpprincipes voor het pabo-curriculum’ voor het ‘Tijdschrift voor lerarenopleiders’, maar ook zelfstandig te beluisteren.

Podcast ‘Op zoek naar het ideale leernetwerk’ 

In deze podcast gaan pabostudenten, een docentonderzoeker en een universitair onderzoeker met elkaar in gesprek over de resultaten en bevindingen van het afgeronde onderzoek ‘Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training’. Hoe leren studenten het beste in een netwerk, waar ze met medestudenten, (docent)onderzoekers en professionals uit het werkveld samenwerken? Dat was de vraag die resulteerde in een gehonoreerde onderzoeksaanvraag bij het NRO in 2019.

De podcast wordt geleid door Rina Mentink, pabostudent en medeauteur van het bijbehorende (nog te publiceren) artikel ‘Netwerkleren in Teacher Learning Groups: Ontwerpprincipes voor het pabo-curriculum’. Aan tafel zitten Emmy Vrieling-Teunter, onderzoeker en projectleider van de Open Universiteit, Rosanne Hebing, (docent)onderzoeker van Iselinge hogeschool en Kjeld Snel en Marieke Stienstra, studenten Driejarige Pabo aan de Marnix academie.

In de eerste podcast worden de opbrengsten en methode van het onderzoek kritisch bevraagd en besproken vanuit de diverse rollen. Waarom een reviewstudie en een motivatiestudie? Wat leverden deze studies op? En herkennen de studenten dit?  

In de tweede podcast vertellen Emmy Vrieling-Teunter, Rosanne Hebing en de Marnixstudenten door middel van een pitch aan elkaar hoe hun ideale leernetwerk voor het pabo curriculum eruitziet. Ze reageren op elkaars sterke punten en bedenken vervolgens samen een concreet scenario voor het pabocurriculum. Hierin komen onderzoeksresultaten, kennis en ervaringen samen, uitmondend in ideeën over het ideale leernetwerk. Wil je meer weten? Luister deze podcast!

Dit werk werd ondersteund door het NRO onder subsidie  40.5.18650.047.

De podcast is te vinden op https://anchor.fm/radiant-lerarenopleidingen

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op https://www.radiantlerarenopleidingen.nl/Onderzoek/Project/id/228/project-zoektocht-naar-het-ideale-leernetwerk