Publicaties

Podcast Curriculumcommissie

Het fundament onder het curriculumbouwwerk.

Podcast Curriculumcommissie

Hoe kun je als samenleving helderheid scheppen over wat je wil met je onderwijs? Wat moet je als overheid vastleggen en wat is de ruimte voor de school om invulling te geven aan het eigen curriculum? Dit zijn vragen die voorbijkomen in de podcast van de Curriculumcommissie: Het fundament onder het curriculumbouwwerk.

Om de podcast te beluisteren klik hier

Onderwijs is gebaseerd op drie doelen: toerusting van de leerling met kennis en vaardigheden, voorbereiding op zijn plaats in de samenleving en de ontwikkeling naar volwassenheid en zelfstandigheid. De balans tussen deze doelen vraagt in ieder nieuw tijdsbestek om een nieuwe weging. De commissie heeft voorgesteld dit vast te leggen in een zogenaamde rationale – het waartoe van het onderwijs – en geadviseerd dit ook op te nemen in de wet.

Commissielid Gert Biesta: “Het curriculum is een middel om dat wat je met het onderwijs beoogt te bereiken.

Voor het vastleggen van het curriculum worden kerndoelen en eindtermen gebruikt. Deze zijn nu voor het primair onderwijs, onderbouw en bovenbouw voortgezet onderwijs los van elkaar tot stand gekomen. De commissie bepleit bij de bijstelling van het curriculum te werken vanuit een gemeenschappelijke basis. Heldere actuele onderwijsdoelen maken samenhangend onderwijs mogelijk en bevordert kansengelijkheid.

Momenteel werkt de Curriculumcommissie aan de beantwoording van de volgende vraag: hoe te komen tot een vaste cyclus van actualisering van het curriculum in het primair- en voortgezet onderwijs?

Eerder adviseerde de Curriculumcommissie over:

–           de voorstellen van Curriculum.nu;

–           de kerndoelen voor het po en vo onderbouw;

–           de examenprogramma’s vo bovenbouw.

Klik hier voor de eerder opgeleverde tussenadviezen en de verdiepende studies over kansengelijkheid en over samenhang in het curriculum.

Bron: persbericht Curriculumcommissie