Nieuws

Oproep themagroep Professionalisering van lerarenopleiders

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders (in en door onderzoek)?

Oproep themagroep Professionalisering van lerarenopleiders

Onderzoek is niet meer weg te denken binnen de lerarenopleidingen. Als opleider zelf onderzoek doen of leraren opleiden die hun eigen beroepspraktijk onderzoekend kunnen aanpassen, vernieuwen en onderzoekend vermogen ontwikkelen is echter niet een vanzelfsprekende bezigheid binnen lerarenopleidingen  en voor lerarenopleiders. Binnen de lerarenopleidingen wordt niet altijd ondersteuning geboden in de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Bovendien is de visie op het studentenonderzoek continue aan verandering onderhevig.

De afgelopen tien jaar hebben we binnen deze themagroep ons gericht op het ontwikkelen en delen van gezamenlijke kennis over de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in het doen van onderzoek en het begeleiden van onderzoek. Ons werk is nog niet af en het belang van professionele ontwikkeling van opleiders in de brede zin is een thema dat meer aandacht zou mogen verdienen.

Lerarenopleiders en onderzoekers die zich met dit thema bezig (willen) houden zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze themagroep. 

Meer weten? Neem contact op met Martijn Willemse m.willemse@windesheim.nl  en Fer Boei f.boei@windesheim.nl.