Nieuws

Oproep: Denk mee over advies Lerarenopleidingen

Oproep: Denk mee over advies Lerarenopleidingen

De huidige beleidsontwikkelingen rondom lerarenopleidingen roepen vragen op over de borging van de bekwaamheid van aankomende leraren en de rol die verschillende actoren hierin hebben. Op verzoek van de minister van Onderwijs werkt de Onderwijsraad aan een advies over de volgende vraag: Wat is nodig om de bekwaamheid te borgen van leraren die hun initiële lerarenopleiding afronden.

Het advies verschijnt naar verwachting in het najaar van 2024.

Denk mee

De raad nodigt lerarenopleiders en onderwijsprofessionals uit om mee te denken over dit onderwerp. Voorbeelden, analyses en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie gebruikt de raad om tot een afgewogen advies te komen. Je vindt hiervoor een formulier op de website van de Onderwijsraad. Reageren is mogelijk tot 15 maart.