Nieuws

Opleiding schoolopleiders basis registratietraject

De Universiteit van Amsterdam organiseert basis en verdiepingscursussen voor schoolopleiders die zich willen bekwamen in hun rol als coördinator en aanjager van het opleiden in de school.

Opleiding schoolopleiders basis registratietraject

De opleiding is vooral bedoeld voor schoolopleiders die inhoudelijk willen bijdragen aan het opleiden van leraren-in-opleiding: door werkplekbegeleiders te coachen en trainen, door mede vorm te geven aan beleid, door te sleutelen en te schaven aan een cultuur van doelgericht overleg en teamwerk, door te bouwen aan draagvlak, aan professionalisering en aan kwaliteitszorg. 

De UvA-cursussen voor schoolopleiders kunnen, in combinatie met de nodige praktijkervaring, gebruikt worden als basis om het registratietraject in te gaan van het beroepsregister voor lerarenopleiders.

Voor meer informatie lees de Flyer Opleiding v. Schoolopleiders – Basis en verdieping.


Madeleine van Gool (2 jaar geleden)

Beste heer/mevrouw,

Ik wil mij graag aanmelden voor de opleiding Schoolopleider – basiscursus.

Ik hoor graag van u, zodat mijn aanmelding in gang wordt gezet.

Met vriendelijke groet,
Madeleine van Gool