Nieuws

Opleiding voor Lerarenopleiders VU

In september start de negende editie van de landelijke Opleiding voor Lerarenopleiders bij de Lerarenacademie van de Vrije Universiteit.

Opleiding voor Lerarenopleiders VU

De opleiding is een aanrader voor lerarenopleiders – zowel in het primair en voortgezet onderwijs en mbo als bij hogescholen en universiteiten – die al enige ervaring hebben als instituutsopleider of schoolopleider. 

Afgelopen cursusjaar waren er tegen de twintig deelnemers. Het mooie is dat ze afkomstig zijn uit verschillende contexten en daardoor veel leren van elkaars praktijkervaringen. Voor lerarenopleidingen en opleidingsscholen zijn ook maatwerk- en incompany-trajecten mogelijk.

Vier opleidingsmodules

De opleiding bevat vier modules, die ook los te volgen zijn. In de module Opleidingsdidactiek leren deelnemers om opleidingsdidactische modellen als VELG en VESIT te gebruiken in hun opleidingspraktijk. In de module Coaching & Begeleiding bouwen ze voort op bestaande coachingsvaardigheden via theoretische verdieping en het oefenen van nieuwe methodieken. Het in praktijk gebrachte van het geleerde is voor veel deelnemers een thema om te onderzoeken in de module Onderzoek. De laatste module is Professionele Ontwikkeling & Beroepsregistratie, waarin deelnemers in beeld brengen waar hun kwaliteiten als opleider liggen en hoe zij zich de komende jaren verder willen ontwikkelen. Want aansluitend aan het al breed verspreide beroepsbeeld van de leraar, gaat de deelnemer daar aan de slag met een beroepsbeeld van de lerarenopleider, met betekenisvolle en diverse loopbaanperspectieven.

De totale opleiding bestaat in totaal uit vier cursusdagen in het najaar van 2021 en zes halve cursusdagen in het voorjaar van 2022, met tussentijdse aan de opleidingspraktijk van de deelnemer gerelateerde opdrachten.

De docenten hebben al veel ervaring met het verzorgen van deze opleiding en ‘schaven’ de opleiding elk jaar een beetje bij aan de hand van recente ontwikkelingen in het beroep en het onderzoek en naar aanleiding van evaluaties van deelnemers. 

Velon-beroepsregistratie

In de module Professionele Ontwikkeling & Beroepsregistratie worden deelnemers begeleid in de voorbereiding van hun aanvraag voor registratie in het Beroepsregister van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland Velon. Registratiebeoordelaars van de Velon zijn vaak verrast door de grote ontwikkeling die lerarenopleiders door de opleiding hebben doorgemaakt!

Informatie en aanmelding: Opleiding voor Lerarenopleiders