Focus op professie

Ontwikkelteam Focus op professie: Bregje de Vries

Maak kennis met de leden van het landelijk ontwikkelteam Focus op professie en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Ontwikkelteam Focus op professie: Bregje de Vries

Maak kennis met de leden van het landelijk ontwikkelteam

Bregje: “Als onderwijsonderzoeker houd ik me al tientallen jaren bezig met de rol die leraren hebben – of zouden kúnnen, wíllen, móeten hebben –  in onderwijsvernieuwing. Dat onderwijs verandert, is geen punt van discussie. Natuurlijk, er blijven altijd ook zaken bij het oude, maar voor het leven, de wereld, de natuur, de maatschappij, het onderwijs in zijn algemeenheid geldt toch vooral dat alles stroomt.

Wat mij betreft is het niet de vraag óf je je als professional in het onderwijs met verandering bezighoudt, maar vooral hóe je je verhoudt tot die continue vernieuwing terwijl ‘de winkel openblijft’. Een mooi professioneel vraagstuk waarmee ik me in onderzoek en met leraren en leidinggevenden graag bezighoud.

Leraar van morgen

Als lerarenopleider ben ik me de laatste zes jaar nog eens éxtra bewust geworden van dit vraagstuk. We zeggen als lerarenopleiders vrijwel zonder aarzelen dat we ‘opleiden’ tot ‘de leraar van morgen’,  maar tegelijkertijd weten we niet hoe morgen eruitziet. En ik vraag me ook weleens af of we in de praktijk van het opleiden soms niet liever veilig in het verleden blijven hangen. Omdat het toch eigenlijk prima werkt zo. Of omdat we het kind niet met het badwater weg willen gooien. Of omdat we de essentie van onderwijzen en opvoeden onveranderlijk achten. Of omdat we blijven meten met oude maten en zo de achteruitgang van het onderwijs als het ware zelf organiseren…

Maar panta rhei, alles stroomt! Wat betekent dat voor de professionaliteit en professionalisering van leraren en lerarenopleiders? Welke sleutelpositie nemen we als lerarenopleiders in als ontembare vraagstukken in het heden – kansengelijkheid, lerarentekort, AI, ontlezing, om er maar een paar te noemen – ons het zicht op een toekomst dreigen te ontnemen terwijl ze juist om een (ver) vooruitziende blik vragen? Hoe kijk je over eigen contexten heen sámen naar oplossingen in het grotere geheel?

Ik geloof in de kracht van opleidingsteams en de complementariteit van individuele lerarenopleiders daarin. En in teams die toekomst- en systeembewust zijn, waardoor ze professionele ruimte ervaren om ‘de waan van de dag’ te ontstijgen als dat nodig is. In het project ‘Focus op Professie’ zal ik vanuit die invalshoeken meedenken over leraren opleiden, professionaliseringsbehoeften en een toekomstigbestendige registratiesystematiek.”

Bregje de Vries – lerarenopleider en onderzoeker aan de VU Lerarenacademie.

Nieuwsbrief

Wil jij weten hoe het vernieuwen van de registratiesystematiek bij kan dragen aan het toekomstbestendig professionaliseren van lerarenopleiders? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ‘Focus op professie’.