Partners

Online tip: Onderwijskennis.nl!

Onderwijskennis.nl maakt kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk, zodat jij als professional wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunt toepassen.

Online tip: Onderwijskennis.nl!

De website is nog in ontwikkeling maar een pilotversie is al beschikbaar. Op deze pilot website vind je een overzicht van de stand van zaken uit de wetenschap over belangrijke onderwijsthema’s. Ook tref je kennisbronnen aan die je kunt benutten bij specifieke vraagstukken en bij praktische verbeteringen en vernieuwingen. Daarnaast hebben handreikingen, praktische tips en vernieuwingsprojecten een belangrijke plek.