Onderzoek naar vernieuwend opleiden

Spring, (flexibele deeltijd) lerarenopleiding VO

spring leiden

Hogeschoolnaam

Hogeschool Leiden

Betrokken opleidingen

Pabo Hogeschool Leiden, Spring PO, Lero (Lerarenopleiding Omgangskunde), Iclon

Zoekwoorden/kernwoorden

Pedagogisch meesterschap, opnieuw kijken naar onderwijs, vernieuwend onderwijs, burgerschap

Aanleiding

Zowel in het PO als in het VO is er een groeiend aantal scholen dat zichzelf de vraag stelt: hoe willen wij goed onderwijs ontwikkelen en verzorgen? Vanuit deze vraag ontstaan nieuwe vormen van onderwijs. De uitwerking op de scholen verschilt, afhankelijk van de visie van de betrokkenen en de context van deze scholen. Spring richt zich op het opleiden van leraren in onderwijs dat begint met de pedagogische relatie met het kind en met een onderwijsvisie. Centraal staat daarbij de vraag: wat is op dit moment, in deze situatie en context, passend en wenselijk voor dit kind? 
In februari 2020 zijn we gestart met Spring PO, in september 2022 start de opleiding voor Spring VO.

Korte beschrijving

Spring is een lerarenopleiding waar studenten opgeleid worden tot leraar voor scholen waarbij de pedagogiek en de ontwikkeling van het gehele kind centraal staat. Dit zijn bijvoorbeeld scholen met een vernieuwend onderwijsconcept maar ook scholen in een grootstedelijke context. Deze scholen werken vanuit een sterke en degelijke visie op de ontwikkeling van het gehele kind in relatie tot de omgeving, en visie die vertaald wordt in het ontwerp van het onderwijs, het verzorgen van onderwijs, het pedagogisch-didactisch handelen en de wijze waarop kinderen en jongeren leren.  

Kern van de innovatie – beroepsprofiel

Als je de opleiding Spring VO afgerond hebt, ben je tweedegraads bevoegd leraar en kun je gericht gaan werken op een school voor voortgezet onderwijs met een vernieuwend onderwijsconcept, zoals bijvoorbeeld Agora. Ook kun je op een school werken die zich speciaal richt op 10- tot 14-jarigen (soms 4- tot 18-jarigen). Daarnaast kun je de pedagogische rol van de generieke docent vervullen op middelbare scholen, bijvoorbeeld in grootstedelijke context.

Kern van de innovatie – Opleidingsdidactiek

Het halfopen curriculum is opgebouwd uit drie fasen. In iedere fase werkt de student aan de ontwikkeling van zijn professionaliteit, de beroepsrollen en de VO-specifieke vakinhoud van omgangskunde zoals bijvoorbeeld burgerschapsvorming.  

In fase 1 oriënteert de student zich breed op onderwijs door middel van een zoektocht naar antwoorden op vragen als: hoe ziet het onderwijs in Nederland eruit?; welke grote denkers over onderwijs en opvoeding hebben veel invloed (gehad)?; door wie laat ik mij inspireren?; wat kenmerkt het discours in onderwijs en hoe verhoud ik mijzelf daartoe?

In de tweede fase wordt er gewerkt aan de kern van het beroep: het werken met jongeren in een schoolpraktijk. De kennis en de ideeën uit fase 1 over wat goed onderwijs is, neemt de student mee en gaat in de praktijk leren.

In de laatste fase staat de verdieping centraal, met als hoofdvraag: wat is jouw bijdrage aan onderwijs? De student laat zien dat hij een visie op onderwijs heeft en hoe hij deze nastreeft in de praktijk. Hij specialiseert zich in een onderwerp of thema en verdiept het eigen handelen.

Bij Spring zijn de onderwijseenheden opgebouwd uit leeruitkomsten.

Omvang/fase

Afhankelijk van vooropleiding: 1 tot 4 jaar

Startmoment

September 2022, wanneer het studiejaar 2022/2023 begint

Website

Spring | Pabo deeltijd | Hogeschool Leiden (hsleiden.nl)

Contactpersoon

Marije Groos, opleidingsmanager groos.m@hsleiden.nl
Hieke van Til, mede-oprichter en programmaleider