Onderzoek naar vernieuwend opleiden

Brede leergemeenschap Windesheim

Logo Hogeschool Windesheim

Hogeschoolnaam

Windesheim, Zwolle

Betrokken opleidingen

Tweedegraads lerarenopleidingen AVO

Zoekwoorden/kernwoorden

Nieuw curriculum lerarenopleidingen AVO, Brede leergemeenschap, Samen opleiden, Brede professionele basis, Nieuw curriculum AVO/ brede leergemeenschap/ etc.

Aanleiding

Behoefte aan eigentijdse, veerkrachtige docenten die vakinhoudelijk sterk zijn, en daarnaast hun 21st century skills en hun professionele stuurkracht sterk ontwikkelen.

Kern van de innovatie

Als afspiegeling van het beroep in de toekomst leiden we studenten op in brede leergemeenschappen; docenten in VO en MBO zijn immers ook altijd werkzaam in een heterogene groep docenten die onderwijs aan een groep leerlingen/studenten verzorgt. Dit betekent dat een student vanaf dag één in twee leergemeenschappen actief is: de vakspecifieke leergemeenschap (bijvoorbeeld van Wiskunde) en de brede leergemeenschap (die altijd gekoppeld is aan een Opleidingsschool). De helft van de studiepunten is de student actief in de vakspecifieke leergemeenschap en de andere helft in de brede leergemeenschap. In de brede leergemeenschap wordt specifiek aandacht besteed aan de brede professionele basis (BPB). De studenten werken binnen de leerlijn BPB in gemengde groepen projectmatig aan vraagstukken binnen de Opleidingsscholen.

Omvang/fase

jaar 1: 30 EC, jaar 2: 30 EC, jaar 3: 10 EC, jaar 4: 25 EC

Startmoment

2019/2020

Website

https://www.windesheim.nl/getmedia/1550dae7-b857-46ca-87f0-9d0c3e1133ad/De-kracht-van-leren-en-co-creeren-in-kleinschalige-leergemeenschappen-Veerman,-Harps,-Zondervan,-van-Alphen-(2020).pdf

Contactpersoon

Joris van Hamerveld, j.vanhamersveld@windesheim.nl