Onderzoek

Onderzoek naar inzet Academische leraren

Er is vanuit Hogeschool en Universiteit Leiden onderzocht wat de behoeften zijn van academische leraren primair onderwijs wat betreft hun inzet, professionalisering en kennisdeling.

Onderzoek naar inzet Academische leraren

De academische leraren (in opleiding) blijken tevreden over hun werk als groepsleerkracht maar zijn veel minder tevreden met de mate waarin zij hun academische vaardigheden kunnen inzetten en daarin uitgedaagd worden. De mate van tevredenheid hangt samen met het aantal jaren werkervaring en ook met de schoollocatie. Academische leraren in de steden zijn meer tevreden dan hun collega’s op het platteland. Dat ze hun academische verworvenheden niet kunnen inzetten heeft onder andere te maken met het lerarentekort maar komt ook door schoolleiders en/of bestuurders die daar geen gebruik van willen of weten te maken. Op lerarenopleidingen zouden deze leraren beter moeten leren onderhandelen over de invulling van hun baan.

Het volledige rapport is online te downloaden.