Onderzoek

Onderzoek naar grip op studentsucces

In het hoger onderwijs wordt steeds vaker het begrip ‘studentsucces’ gebruikt in plaats van ‘studiesucces’.

Onderzoek naar grip op studentsucces

ECBO onderzocht met subsidie van het NRO wat studentsucces is en hoe je dat kunt vormgeven binnen de opleiding. Het onderzoek wijst drie dimensies aan die iedere definitie van studentsucces moet bevatten: persoonlijke ontwikkeling, kwalificatie en socialisatie. Door aan alle drie aandacht te geven, leidt het hoger onderwijs studenten op die beschikken over voor hen passende competenties zodat zij na hun studie goed kunnen functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Naast de overzichtsstudie ontwikkelde ECBO voor hbo- en wo-instellingen die met studentsucces aan de slag willen een praktisch stappenplan. Dit helpt opleidingen om binnen de eigen visie en kaders vanuit verschillende perspectieven invulling te geven aan studentsucces.

Voor wie meer wil weten:

Over dit onderzoek en het bijbehorende stappenplan is er donderdag 15 september tussen 13.00 en 15.00 uur een webinar. Deelname is kosteloos.

Aanmelden kan via de website van ECBO (tevens bron).