NieuwsVereniging

Nieuwe Velon-bestuursleden: maak kennis met Michelle en Ingeborg

Ontmoet twee nieuwe leden van het Velon-bestuur: sinds maart 2023 zijn lerarenopleiders Michelle Mcdonnell en Ingeborg Jansen lid van het bestuur.

Nieuwe Velon-bestuursleden: maak kennis met Michelle en Ingeborg

Het bestuur van Velon heeeft twee kandidaten voorgedragen voor de functie van algemeen bestuurslid van Velon en bij de Ledenraad van 6 maart 2023 zijn ze benoemd. Het gaat om Michelle McDonell en Ingeborg Jansen. Michelle en Ingeborg stellen zich hieronder even voor.

Michelle McDonnell

Michelle McDonnell

Mijn naam is Michelle Mcdonnell, ik kom oorspronkelijk uit Noord-Engeland maar ik woon al meer dan 20 jaar in Alkmaar. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn man twee zonen (10 en 12 jaar). Ik houd van tekenen, yoga, voetbal kijken en buiten zijn (liefst op het strand of bij mijn caravan in het bos). Ik ben werkzaam op een grote opleidingsschool (ruim 3,200 leerlingen en 390 medewerkers) in Schagen, Noord-Holland. Op dit moment zijn er 45 1e en 2e graads studenten en zij-instromers die leren en werken op onze scholen. Ik ben de coördinerende schoolopleider van onze vier locaties en werk samen met ons begeleidingsteam, daarnaast ben ik ook docente Engels (HAVO/VWO), maar dit jaar heb ik mijn lesgevende taken neergelegd (na 20 jaar) om mijn volledige 0,8fte in te zetten als coördinerend schoolopleider (CoSopl).

Ik wil graag lid worden van het bestuur om de verbinding tussen de scholen en de instituten nog sterker te maken. Het is een spannende tijd in het onderwijs: corona en een tekort aan docenten zorgen ervoor dat onbevoegde docenten vaker en langer voor de klas staan. Wat zegt dit over de rol van een docent? Hoe krijgen en houden wij de ‘goede’ docenten? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er nog geleerd wordt (niet alleen formeel maar ook informeel)? Deze vragen zou ik graag samen met de leden van Velon uit verschillende invalshoeken willen bekijken en onderzoeken. Ik wil graag de dialoog stimuleren tussen de scholen en de opleidingen want wij hebben elkaar nodig, zeker als wij bevlogen en bevoegde docenten voor de klas willen blijven opleiden en houden.

Ingeborg Jansen

Ingeborg Jansen

Mijn naam is Ingeborg Jansen, woonachtig te Nijmegen met mijn gezin en werkzaam in de regio Nijmegen- Arnhem bij Stichting Wonderwijs en de HAN pabo.
Gedurende mijn onderwijsloopbaan van 35 jaar is één ding mij duidelijk geworden: het doet ertoe wie er voor de groep staat!
Samen Opleiden biedt de kans om praktijk en theorie als een geheel aan de studenten aan te bieden, waarbij de rol van de schoolopleider de linking pin is. Ik vind het van belang dat studenten goed opgeleid worden, vandaar dat ik samen met collega’s van de HAN pabo trainingen verzorg die bewustwording bij onderwijsteams teweegbrengt over hun manier van professioneel communiceren met de student en met elkaar. Daarnaast is het belangrijk dat schoolopleiders en instituutsopleiders weten waar zij op moeten beoordelen in het werkveld. Om dit te kunnen, verzorg ik samen met collega’s van de HAN de BKE training specifiek voor schoolopleiders.

Het waarborgen van kwaliteit van onderwijs door de professionals kwalitatief goed op te leiden en te begeleiden vind ik op dit moment prioriteit hebben. Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de maatschappij en moet het belang daarvan uitdragen. Een functie als bestuurslid van een mooie organisatie als de Velon past daarom voor mij op dit moment; ik ben mijn rol als schoolopleider aan het overbrengen aan anderen, werk samen met de opleiding, heb een centrale rol in het partnerschap Veelzijdig Opleiden in Diversiteit waar mijn onderwijsorganisatie deel van uitmaakt samen met organisaties uit het Speciaal Onderwijs en wil graag meer bijdragen aan de doorontwikkeling van het Samen Opleiden.
De diversiteit die aan het ontstaan is in het hoger onderwijs- het zijn niet meer alleen de instituutsvertegenwoordigers maar ook schoolopleiders- vraagt om een sterke beroepsgroep die trots is op haar vak en die kwaliteit vertegenwoordigt.