Onderzoek

Nieuw Lectoraat binnen de lerarenopleidingen: Kansengelijkheid

Monique Leijgraaf is 21 juni 2022 officieel aangesteld als Lector Kansengelijkheid aan Hogeschool Ipabo.

Nieuw Lectoraat binnen de lerarenopleidingen: Kansengelijkheid

Kansenongelijkheid blijft er zolang de ‘master narrative’ niet doorbroken wordt. De ‘master narrative’ is het dominante verhaal van de samenleving dat bepaalt wat mooi of lelijk is, wat van waarde is, wat gewaardeerd wordt en wat juist geminacht wordt. Kinderen maar ook leraren in opleiding krijgen daar bij hun (professionele) ontwikkeling voortdurend mee te maken. Daardoor is ieder die ‘anders’ is, altijd in het nadeel. Pas als we dat onder ogen zien, kan er wat veranderen aan de kansenongelijkheid in het (opleidings)onderwijs.

Om daaraan te kunnen werken worden binnen het lectoraat vijf thema’s onderscheiden:

1: Het vergroten van het kritisch bewustzijn van structurele ongelijkheid bij lerarenopleiders en (aanstaand) leraren primair onderwijs;

2: Het Kritisch denken over en werken met curriculum inhouden binnen het primair onderwijs en de lerarenopleiding (welke inhouden bieden we aan in ons opleidingsonderwijs, welke perspectieven komen wel aan bod, maar welke ook niet?);

3: Het bevorderen van critical literacy / kritische geletterdheid – een benadering die expliciet oog heeft voor de relatie tussen macht, taal en verhalen – bij (aanstaand) leraren en leerlingen primair onderwijs (hoe kunnen we leerlingen en studenten stimuleren aan de hand van kinder- en jeugdliteratuur de eigen identiteit, taal en de wereld om hen heen kritisch te bevragen);

4: Het waarderen en betrekken van de wereld van leerlingen en studenten op het (opleidings)onderwijs;

5: Kritisch op silencing (het onbenoemd laten en niet agenderen van zaken die voor de leerling of student belangrijk zijn) en micro-agressie (het bewust of onbewust negatief bejegenen van [groepen] leerlingen en studenten).

Zie website voor meer informatie: https://kenniscentrum.ipabo.nl/lectoraat/kansengelijkheid/