NieuwsVereniging

Internationale studiereis voor lerarenopleiders bij het Mofet instituut

Velon organiseert een inhoudelijke studiereis naar het Mofet instituut, in juni 2023. De deelnemers hebben hun afweging gemaakt: wel of niet naar Israël?

Internationale studiereis voor lerarenopleiders bij het Mofet instituut

Met een bonte groep van negen Nederlandse en één Belgische lerarenopleider trekken we in juni 2023 een week op studiereis naar het Mofet instituut in Tel Aviv, Israël, voor een internationale conferentie in Tel Aviv en een bijkomend programma dat ons aangeboden wordt door Mofet, een toonaangevend professionaliseringsinstituut voor lerarenopleiders. Samen zullen we er een gelegenheidsblog over schrijven.

De delegatie bestaat uit lerarenopleiders uit instituten (instituutsopleiders; hbo en universiteit) en uit de scholen (schoolopleiders). Hoe boeiend ons programma ook belooft te worden en hoe dankbaar we voor deze kans ook zijn, we kunnen als groep niet zomaar voorbijgaan aan het regeringsbeleid in het land waar we naartoe trekken. Netanyahu en zijn ministers sturen aan op escalatie met de Palestijnse bevolking en autoriteit en staat op het punt de eigen rechtstaat uit te hollen. Er is al decennia verzet tegen de illegale koloniale nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden en een traditie van het naast zich neerleggen van VN-resoluties; nieuw is de breedte van de contestatie. Nooit eerder protesteerde een bredere groep van mensen en instellingen binnen en buiten Israël tegen het regeringsbeleid, ze namen ook nog nooit zoveel beslissingen op de korrel.

Hoe kun je daar uit eigen beweging naartoe reizen, vraagt u zich misschien af, net als wijzelf. Oordeel zelf of ons antwoord afdoend is. Wij beslisten om onze plannen door te zetten.

De eerste en belangrijkste reden is dat we om professionele redenen naar Tel Aviv gaan. Het Mofet Institute is voor zover wij het kennen een vooraanstaande academische instelling die apolitiek opstelt maar expliciet openstelt voor alle culturele groepen. Deelname aan de Passion and Professionalism in Teacher Education conference 2023 en aan een annex-programma op maat voor onze delegatie kan moeilijk als legitimering van het staatsbeleid geïnterpreteerd worden.

Bovendien voelen we aan dat ons op dit moment terugtrekken de verkeerde mensen zou kunnen treffen, gastvrije collega-lerarenopleiders die internationale contacten zoeken en koesteren in de hoop het onderwijs en de samenleving waar ook vooruit te helpen.

We zullen reflecties op inhoudelijke sessies en impressies van schoolbezoeken publiceren. Hoewel we ook schrijven om onze eigen reflectie te verdiepen, houden we u: geïnteresseerde onderwijsmensen, als doelpubliek voor ogen. We zullen geen pogingen doen om onze verschillende achtergronden, interesses en schrijfstijlen weg te steken. In het beste geval komt onze blog over als een reeks hapjes die aangeboden worden op een receptie. De ene steekt een kikkererwtenbal en een stuk manchego achter de kiezen, de ander vindt zijn meug in een stukje gerookte tofu  en een courgetterol.

Hopelijk smaakt onze food for thought.

Studiereis naar Mofet

Een delegatie lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen is van 26-29 juni 2023 naar de internationale Passion and Professionalism in Teacher Education conference 2023 geweest, met een annex-programma op maat. Zij hebben hierover enkele blogs geschreven. Deze zijn hier terug te lezen.