Onderzoek

Meisjes in groep acht PO in schooljaar 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

Meisjes in groep acht kregen voor het tweede jaar op rij een lager (eerste) schooladvies dan voor de coronacrisis, dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meisjes in groep acht PO in schooljaar 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

Jongens uit groep acht kregen in schooljaar 2020/’21 daarentegen juist een hoger advies dan voor de pandemie. Die zijn de adviezen die voorafgaand aan de eindtoets door de school zelf worden gegeven.

Opvallend is de ommekeer rondom het schooladvies ‘lager dan vmbo-g/t’. Sinds 2019/’20 kregen meer meisjes dan jongens dat advies. (in 2016/’17: 22,6 procent van de meisjes en 23,3 procent van de jongens). Schooljaar 2020/’21 krijgen opnieuw meer meisjes dit advies: 24,4 procent van de meisjes tegen 23,6 procent van de jongens. Ook is het aantal jongens met een havo/vwo- of vwo-advies sneller toegenomen dan onder meisjes. Het aandeel meisjes met een specifiek vwo-advies is met 0,5 procent gedaald naar 19,5 procent in schooljaar 2020/’21. Overigens pakten de schooladviezen voor zowel jongens als meisjes in het schooljaar 2019/’20 lager uit in verband met het wegvallen van de eindtoets. Scholen lijken minder vertrouwen te hebben in hun leerlingen dan ze op basis van de eindtoets zouden moeten hebben. Dat geldt nog meer voor meisjes dan voor jongens omdat het aandeel meisjes dat op de eindtoets een score haalt die hoger ligt dan het eerste schooladvies hoger is. Dit betekent dat meisjes vaker dan jongens in aanmerking komen om het schooladvies naar boven te laten bijstellen. De basisschool is verplicht dit te overwegen, in overleg met de ouders en de leerling.

Meer info en data uit het onderzoek is te vinden op de website van het CBS.