Partners

Lever jij een bijdrage aan het congres van Levende Talen?

Levende Talen organiseert dit najaar een congres over vakvernieuwing.

Lever jij een bijdrage aan het congres van Levende Talen?

Ben jij een lerarenopleider in bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans of Nederlands en wil jij met Velon een bijdrage leveren aan dit congres?

Levende Talen is de beroepsvereniging van taaldocenten. Zij organiseren dit congres op 14 oktober in Ede. Het thema van de dag is ‘Vakvernieuwing: Kansen voor het talenonderwijs’.

Vakvernieuwing

Dit jaar zijn twee vakvernieuwingscommissies – een voor Nederlands en een voor de moderne vreemde talen – aan de slag gegaan met de actualisatie van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo. Levende Talen is nauw betrokken bij de verschillende fases van dit tweejarige traject. Met dit congres wil Levende Talen alle talendocenten en anderen die nauw bij het talenonderwijs betrokken zijn informeren over het vakvernieuwingstraject en al bij de start de gelegenheid geven om mee te denken. Wat is er nodig om de examenprogramma’s in hun vak te verbeteren? Wat gaat er niet goed en moet er veranderen? Waar zijn we trots op en wat moet er dus pertinent niet veranderen?

Bijdrage aan het congres

Velon wil tijdens het congres een bijdrage verzorgen over de betekenis van vakvernieuwing voor de opleiding en professionalisering van leraren. Bijvoorbeeld in de vorm van een rondetafelgesprek of workshop. Wij zoeken daarom een aantal opleiders die samen met Velon deze bijdrage willen verzorgen.

Meer informatie en aanmelden

Ben jij een lerarenopleider Nederlands, Engels, Duits, Frans of opleider in één van de andere moderne vreemde talen? Wil jij meedenken over een bijdrage aan dit congres? Laat het ons weten door een mail te sturen aan info@velon.nl