EvenementenFocus op professieVereniging

Lerarenopleiders in gesprek met Minister Dijkgraaf

Bij het Velon Congres 2023 ging minister van Onderwijs Dijkgraaf in gesprek met lerarenopleiders. Centraal stond het belang van lerarenopleiders bij goed onderwijs.

<strong>Lerarenopleiders in gesprek met Minister Dijkgraaf</strong>

Terugblik Velon Congres 2023

Minister Dijkgraaf bracht een bezoek aan het Velon Congres in Zwolle en ging daar met een tiental lerarenopleiders in gesprek. Het gesprek vond plaats in een ontspannen sfeer. De Minister vroeg veel, was geïnteresseerd en liet de gespreksdeelnemers veel aan het woord. Hij onderstreepte het belang van lerarenopleiders voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het viel de gespreksdeelnemers op dat de Minister geïnteresseerd was in de professionalisering van lerarenopleiders en de wijze waarop dat nu wordt vormgegeven. Tijdens het gesprek werden de nodige voorbeelden genoemd, zoals de beroepsregistratie voor lerarenopleiders en het samen professionaliseren in de context van een partnerschap. Het welbevinden van lerarenopleiders die vaak ook functioneren onder grote druk benoemde hij als aandachtspunt.

Een andere thema dat aan bod kwam is het aanbieden van een andere indeling van de lerarenopleiding, bijvoorbeeld een basisprogramma met aanvullend een specialisatie. Hier benadrukte de Minister dat een leraar niet in alles expert hoeft te zijn. Elke leerkracht dient een goede basis te hebben en vervolgens kan hij een expert worden in een bepaald profiel. Samenwerking van leraren binnen een team is dan belangrijk, evenals de samenwerking tussen opleidingen en tussen opleidingen en scholen.

Daarnaast kwam de mogelijke spanning tussen veelvoud aan individuele (flexibele) trajecten en de kwaliteit van onderwijs aan de orde. De Minister vroeg zich af of het mogelijk is voor beiden aandacht te hebben en zowel te gaan voor een sterke basiskwaliteit als ook aandacht te hebben voor maatwerk.