Nieuws

Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving

Call for papers namens VELOV! Wil jij een bijdrage leveren aan een professionaliseringstraject met dit thema?

Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving

Edu by KU Leuven en de Vereniging voor Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) organiseren in het voorjaar van 2021 een professionaliseringstraject voor lerarenopleiders . Tijdens dit traject wordt ingegaan op het ethisch handelen als geëngageerde lerarenopleider in een etnisch-cultureel diverse samenleving.

Leraren hebben als cultuurparticipanten en rolmodellen een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid in het vormen van leerlingen tot burgers die op een gezonde manier hun weg vinden in een ‘superdiverse’ samenleving. Onvermijdelijk stelt zich de vraag hoe we leraren kunnen voorbereiden in het opnemen van deze verantwoordelijkheid, daarbij rekening houdend dat onze lerarenopleidingen en -opleiders overwegend wit zijn.

Het traject wordt uitgerold in een vernieuwend concept dat inzet op online professionalisering via een inhoudelijk samenhangend parcours. Een beperkt aantal events zal live op een van de KU Leuven campussen doorgaan indien de overheid het op dat moment toelaat.

Call for papers

We nodigen iedereen uit om een goede en voor lerarenopleiders (voor zowel kleuter, lager en secundair onderwijs) relevante bijdrage te leveren. Dit kan tot uiterlijk 20 december 2020. Elke bijdrage wordt onafhankelijk beoordeeld door twee reviewers. Uiterlijk 14 januari weet je of jouw bijdrage weerhouden wordt.

Klik hier voor meer informatie!