Nieuws

Leeruitkomsten in de lerarenopleiding: de verdieping

Leeruitkomsten in de lerarenopleiding: de verdieping

Op donderdag 16 november organiseert het Netwerk Opleiden van Leraren van de AOb en 10vdleraar een bijeenkomst voor betrokkenen bij het opleiden van leraren: instituutsopleiders, schoolopleiders, werkplekbegeleiders, leden van examencommissies.

Programma

Deze middag gaan we met elkaar het gesprek over flexibilisering met leeruitkomsten aan, waarbij ruimte wordt gegeven aan de verschillende perspectieven en praktijkervaringen. Dit doen we rondom drie thema’s:

  • Werken met leeruitkomsten in voltijdsopleidingen
  • Professionaliseringsbehoeften m.b.t. leerwegonafhankelijk toetsten: hoe borg je samen de kwaliteit
  • Leeruitkomsten en kennis(toetsing) in de opleiding: Hoe gaat dit samen?

We sluiten de middag af met de vraag: Wat kan jijzelf en wat kan 10vdleraar doen om ervoor te zorgen dat deze thema’s ook bij jou op de opleiding worden geadresseerd?

Aanmelden

Meer info en aanmelden: Leeruitkomsten in de lerarenopleiding: de verdieping | De Algemene Onderwijsbond (aob.nl)