Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor ex-voorzitter Velon

We zijn trots dat onze ex-voorzitter Jules Pieters benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jules Pieters is nog steeds betrokken bij Velon als lid van de Registercommissie BRLO.

Koninklijke onderscheiding voor ex-voorzitter Velon

Jules Pieters is van november 2012 tot november 2016 het boegbeeld geweest van Velon. Hij heeft, vanuit zijn betrokkenheid bij de lerarenopleider als voorzitter van het bestuur veel werk verzet om Velon en haar activiteiten door te ontwikkelen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het mogelijk maken van de herziening van de kennisbasis voor lerarenopleiders en heeft samen met collega’s binnen Velon onderzoek door en voor lerarenopleiders binnen de vereniging op de kaart gezet.

Zijn grootste verdienste voor Velon is mogelijk wel het in gang zetten van de doorontwikkeling van de beroepsregistratie voor lerarenopleiders (waaronder het beheer van het register). Zijn geloof in de kwaliteit van de lerarenopleider als basis voor de kwaliteit van de leraar en daarmee het onderwijs, heeft hij vertaald naar een visie op beroepsregistratie. In drie achtereenvolgende projecten, waarvoor hij de aanvragen tot subsidieverstrekking heeft geschreven, heeft hij met projectmedewerkers en een stuurgroep de beroepsregistratie doorontwikkeld.

Dit heeft geleid tot draagvlak bij alle opleidingen, tot naamsbekendheid bij lerarenopleiders, tot een vernieuwde procedure voor registratie en prolongatie, een nieuw registratiesysteem en een betrouwbaar en gevalideerd systeem van beoordelen, waar een gekwalificeerde groep beoordelaars, een erkenningscommissie, prolongatiecommissie en registercommissie de kwaliteit duurzaam waarborgen. 

Resultaat van dit alles is een steeds grotere groep lerarenopleiders die zich vrijwillig laten registreren in het register voor lerarenopleiders. Naar Jules’ visie is dat echter geen doel op zich, maar een middel om te laten zien dat je als lerarenopleider duurzaam aan je eigen kwaliteit wilt werken. Dat uitgangspunt krijgt steeds meer voedingsbodem.  

Nog steeds levert Jules Pieters zijn bijdrage aan de beroepsregistratie door als lid van de registercommissie mede zorg te dragen voor de kwaliteit van de (beoordelings)processen die binnen BRLO plaatsvinden.