Nieuws

Kerstwens van de voorzitter

Afgelopen jaar was mede door corona een veelbewogen jaar.

Kerstwens van de voorzitter

Het maakte dat voor het eerst in ons bestaan het Velon Congres online werd gehouden. Met de inzet van velen werd op dit congres een relevant en actueel thema neergezet en konden we veel gasten verwelkomen. Nieuw was ook de Dag van de Lerarenopleider, waar we samen met de vakverenigingen aan hebben bijgedragen. We zijn verrast door de creativiteit bij verschillende lerarenopleidingen en lerarenopleiders die zich hiervoor hebben ingespannen.

We hadden wellicht niet verwacht dat de coronapandemie ons leven nog zo zou bepalen. Zowel persoonlijk als op beroepsvlak is er een groot appèl gedaan op onze veerkracht, zeker in de laatste weken. Juist in deze donkere tijd hebben we behoefte aan hoop en perspectief. Dat doet me denken aan de afscheidsrede van Micha de Winter (2017), die onverminderd actueel is. Hij pleit voor een pedagogiek van de hoop: een pedagogiek waarin kinderen en jongeren perspectief wordt geboden. Dat is hard nodig in een maatschappij waarin veel in verandering is.

Als Velon voelen we ons gesteund door de samenwerking met jou en de betrokkenheid van jouw organisatie bij onze vereniging. Ik wil je daarvoor hartelijk bedanken. Ik wens ons hoop toe en nieuwe verwachting voor wat het jaar 2022 brengt, met in ieder geval de kans om elkaar te ontmoeten en te inspireren en daardoor samen te bouwen aan een krachtige beroepsgroep.

Namens bestuur en medewerkers van Velon,

Helma Oolbekkink,

Voorzitter Velon