Kennisrotonde

Kennisrotonde: effectieve begeleiding zij-instromers

Kennisrotonde: effectieve begeleiding zij-instromers

De vraag waar de Kennisrotonde dit keer op ingaat is: wat is er bekend over effectieve begeleiding van zij-instromers op de pabo bij de ontwikkeling van hun reflectieve vaardigheden?

Leraren moeten reflectieve vaardigheden bezitten om op hun functioneren te kunnen terugkijken, en vooral om dit anderen aan te leren. Het aanleren van reflectieve vaardigheden is niet leeftijdsafhankelijk. Het is een leerproces van het individu in interactie met de omgeving. Hierbij staat de lerende centraal en is een goede relatie met de begeleider essentieel.

Reflectie is een essentiële vaardigheid

Reflectie lijkt een essentiële vaardigheid te zijn bij het aanleren en eigen maken van competenties. Leraren kunnen, net als andere professionals, hun functioneren verbeteren door te reflecteren. Aangezien er redelijk veel zij-instromers binnen de docentopleidingen zijn, is het van belang om te bezien of dit een andere vorm van begeleiding vraagt.

Er is weinig bekend over de impact van het aanleren van reflectieve vaardigheden bij volwassenen. Wel valt er iets te zeggen over de wijze van toepassen van reflectieve vaardigheden tijdens een leerproces.

Transformationeel leren

Een beproefd model is dat van transformationeel leren. De lerende gebruikt ervaringen, vaardigheden en nieuwe kennis om zijn dagelijkse praktijk bij te stellen. De volwassene stelt zich dan een hele serie vragen, zoals: wat is niet gegaan zoals ik het wilde, en wat zou anders kunnen? Hij kijkt ook naar hoe anderen die hetzelfde proces doormaken, dat doen. Vervolgens gaat hij na wat hij anders kan doen en stelt dan de slotvraag: hoe zorg ik dat deze handelswijze onderdeel van mijn leven wordt? Naast rationaliteit is er in dit model ook ruimte voor affectie om het leerproces te beïnvloeden. Daardoor is het leren niet louter op het denken gebaseerd.

Lees verder op Kennisrotonde.nl

———————-

Heb je zelf ook een vraag die je graag met kennis uit wetenschappelijk onderzoek beantwoord ziet? Stel hem dan aan de Kennisrotonde.