Agenda

Kennis- en netwerkdag PO en VO schrijfonderwijs

Kennis- en netwerkdag PO en VO schrijfonderwijs

Op vrijdag 12 april 2024 organiseert Driestar educatief een kennis- en netwerkdag over schrijfonderwijs in het PO en VO.

Veel scholen willen in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden, het schrijfonderwijs een kwaliteitsimpuls geven. Aansluitend op de recent gepubliceerde conceptkerndoelen voor het leergebied Nederlands, wetenschappelijke inzichten en taalontwikkelingen, pakt deze speciale kennis- en netwerkdag urgente thema’s op voor een structurele verbetering van schrijfonderwijs.

Meer info en aanmelden: Conferentie Schrijfonderwijs PO VO – Vrijdag 12 april 2024 in Gouda