Nieuws

Jubileumactie: koop met korting het boek Een leraar van klasse

Nu van € 39,95 voor € 29,95 en met extra materiaal voor lerarenopleiders.

Jubileumactie: koop met korting het boek Een leraar van klasse

Dit jaar verscheen alweer de vijfde druk van het boek Een leraar van klasse, afgestemd op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en aangevuld met nieuwe praktische en wetenschappelijke inzichten. Voor Velon-leden is dit boek nu met korting te koop.

Een goede docent worden en blijven

Leraren hebben een mooi en boeiend beroep, maar zij komen in hun praktijk ook allerlei lastige zaken tegen. Aan de hand van veel herkenbare voorbeelden laat Een leraar van klasse zien dat er inspirerende ideeën en werkvormen zijn voor verschillende praktijksituaties. Het boek daagt de lezer uit om nieuwe aanpakken uit te proberen. Bovendien wordt de praktijk verbonden met recente wetenschappelijke inzichten.

Leerlingen verschillen erg in de persoonlijke kwaliteiten die ze kunnen inzetten voor het werk dat ze moeten doen of voor de sfeer in de klas. Opmerkingen daarover zijn in de klas nog niet erg gebruikelijk, maar wel effectief. Bijvoorbeeld: ‘Nou, jij bent een doorzetter!’, of ‘Je zegt heel duidelijk wat je bedoelt’, of ‘Je weet op een aardige manier eisen te stellen aan de mensen in je groepje’, of ‘Goed zo, jij weet wat je wilt’.

Je helpt de desbetreffende leerlingen zich bewust te worden van de kwaliteiten die ze in zich hebben. Tegelijkertijd merken ze dat je hen als persoon ziet en aanspreekt; dat kan een betekenisvol contact zijn dat de openheid bevordert.Uit: Een leraar van klasse, p. 207

Herken je dat?

Veel boeken beginnen met de theorie en laten vervolgens toepassingen zien. Maar voor de motivatie van zowel leraar als leerling en voor een optimale toepassing in de praktijk is dat niet altijd de goede volgorde. Onderzoek laat zien dat het ook voor leraren beter werkt om te vertrekken vanuit herkenbare praktijken uit hun dagelijks werk, daarin vervolgens de belangrijke principes te laten zien en er pas dan theorie mee te verbinden. Het is een belangrijk didactisch inzicht dat helpt om opleidingen praktijkrelevanter te maken, en dat tevens de opzet van het boek heeft bepaald: de wetenschappelijk onderbouwing komt ná de praktische gedeelten.

Een leraar van klasse biedt veel sprekende voorbeelden en oefeningen. Om de toepassing van de inzichten uit het boek te ondersteunen, is een speciale webpagina ingericht met opdrachten en vragen bij elk hoofdstuk. Die zijn goed te gebruiken in de opleiding of begeleiding van leraren. Ook bevat de website speciaal voor lerarenopleiders praktische suggesties en tips.

De gebruikelijke ontwikkelingsweg van leraren

Een leraar van klasse bestaat uit vier delen die de gangbare ontwikkeling van leraren volgen. Meestal is de eerste zorg van beginnende docenten om hun lessen en begeleiding didactisch vorm te geven. Daarna beginnen ordeproblemen hun aandacht te vragen en tot slot ontstaat het inzicht dat alles draait om een goede relatie met de leerlingen. Het eerste deel gaat dus over de didactische aanpak. Deel II betreft klassenmanagement en in deel III komt de relatie tussen leraar en leerlingen aan bod. Deel IV ten slotte, gaat in op de vraag hoe beginnende leraren zich in de praktijk kan ontwikkelen tot een professionele docent. Zo volgt en begeleidt het boek (aanstaande) leraren op hun pad.   

Voor wie is Een leraar van klasse?

Het boek is bestemd voor beginnende en ervaren leraren, schoolleiders en begeleiders van leraren.

In eerste instantie voor leraren in het voortgezet onderwijs, maar veel lezers geven aan dat het boek ook nuttig is voor basisschoolleraren en daarom op pabo’s gebruikt kan worden.

Wil je gebruik maken van de kortingsactie?

Bestel het boek dan voor 31 oktober a.s. bij Boom hoger beroepsonderwijs en vul in de webshop de kortingscode in:  VELON45jaar