Overheid

Inventarisatie opleidingsroutes voor leraren

Een werkroep Harmonisatie alternatieve routes heeft een inventarisatie gemaakt van routes die leiden tot een bevoegdheid voor het leraarschap.

Inventarisatie opleidingsroutes voor leraren

Daarnaast hebben ze de routes voor het primair onderwijs geordend en aanbevelingen gedaan voor het tweedegraadsgebied. Omdat voor aankomende studenten de verschillen tussen de diverse opleidingsroutes niet altijd even duidelijk waren is dit overzicht gemaakt van de hoofdtrajecten die leiden tot een leraarsbevoegdheid.

De werkgroep is onderdeel van de uitvoering van het Bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen.

Lees meer via: https://www.lerarenvoormorgen.nl/nieuws-overzicht/inventarisatie-van-de-belangrijkste-opleidingsroutes.