Themagroepen

Interview: ‘Denken en doen moet je niet scheiden van elkaar’

Interview: ‘Denken en doen moet je niet scheiden van elkaar’

Als opleider van onderwijsprofessionals heeft Pettra zoals zovelen in het onderwijs een overvolle agenda. Toch zet zij zich daarnaast in haar eigen tijd ook in voor Velon, de beroepsvereniging voor Lerarenopleiders. ‘Het is niet vanzelfsprekend dat er een beroepsvereniging is die voor je opkomt. Dat moeten we koesteren en daar moeten we ons voor inzetten.’

Maar om direct met de deur in huis te vallen, zou Pettra graag afstappen van de term lerarenopleiders. ‘Ik kies liever voor een bredere term, namelijk opleiders van onderwijsprofessionals. Dat omvat iedereen die bezig is met de ontwikkeling van lerenden in een onderwijscontext. En die context is veel diverser dan de lerarenopleiders van instituten, die we vooral terugzien in de achterban van Velon.’

Gelijkwaardiger

Die diversiteit ziet Pettra zelf dagelijks in haar onderwijspraktijk. ‘In de setting waarin ik werk – voor NOA in Amsterdam – kom ik veel mensen tegen met een achtergrond in Social Work. Zij hebben bijvoorbeeld werkervaring in het gevangeniswezen, en zijn ontzettend belangrijk in de onderwijspraktijk, omdat er ook scholen zijn binnen ons partnerschap met leerlingen die in aanraking zijn geweest met politie en justitie. Hoe moet je daar goed pedagogisch mee omgaan? Deze professionals weten dat als geen ander, toch vallen ze vaak buiten het domein ‘leraar’, terwijl ze wel degelijk heel veel in huis hebben dat goud waard is voor leraren. Dat moet gelijkwaardiger worden. En we moeten hen in ons opleidingspraktijk meenemen.’

Diversiteit

Pettra zet zich ook graag in om die diversiteit in Velon te stimuleren. ‘Ik hoor vaak dat Velon wordt gezien als vereniging vooral voor lerarenopleiders in het hbo. Schoolopleiders uit het primair en voortgezet onderwijs (maar ook uit het mbo, volwassen onderwijs en wo) herkennen zich vaak minder in wat Velon aanbiedt. Daar ligt een kans, want er kan nog veel meer integratie plaatsvinden en kennisdeling door de sectoren en contexten heen. Daarbij moeten we denken en doen niet van elkaar scheiden. Ze horen bij elkaar!’

‘Tegelijkertijd begrijp ik ook dat de opleiders uit het po en vo – vaker nog dan collega’s uit het mbo, hbo en wo – krapper in hun tijd zitten. Ze zijn vaak helemaal vol geroosterd en dan heb je echt geen ruimte om in je eigen tijd nog mee te draaien in Themagroepen of je te verdiepen in artikelen uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders. Wat dat betreft zou het een goed idee zijn als de artikelen uit het Tijdschrift een praktische vertaalslag krijgen waar bijvoorbeeld tweedegraads docenten of leraren uit het po, mbo en vo direct mee aan de slag kunnen. Ook het oprichten van auctoraten bijvoorbeeld in het vo kan deze leemte opvullen. ’

Themagroep

In de themagroep buigt Pettra zich met nog zo’n 10 a 15 anderen over het thema Flexibel Opleiden en Flexibele Opleiders, tijdens zogenaamde kampvuursessies. In hun manifest omschrijven ze hun missie als volgt: “Maatschappelijke veranderingen eisen een nieuw leraarschap. Flexibel opleiden kan ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijker en aantrekkelijker wordt en beter is afgestemd op kenmerken en behoeften van (aanstaande) leraren en scholen in alle diversiteit van achtergronden en onderwijsvisie. Dit vraagt professionaliteit van lerarenopleiders in zowel opleidingsinstituten als scholen, want we leiden een zeer diverse groep studenten op voor een beroep dat een gevarieerde ‘LOOPbaan’, een veranderend beroepsbeeld én een focus op adaptief vermogen kent.”

 ‘Het mooie van een Themagroep is dat je met mensen uit diverse contexten samen in een onderwerp duikt en dat uitdiept. Dat vertaalt zich op een gegeven moment in een zeker expertise dat je weer kunt delen op bijvoorbeeld een studiedag of tijdens een congres. Wat dat betreft heeft Velon met Themagroepen iets bijzonders in handen en dat verdient een groter podium.’

Pettra van Beveren is werkzaam bij de HU, programmaleider NOA/voorzitter werkgroep Professionalisering Lerarenopleiders (VH) en lid van de Commissie Beoordelingsgerichte Peer Review. Daarnaast zit ze in de Velon-ledenraad en is ze actief in de Themagroep ‘Flexibele Opleiders’, die in 2021 is gestart.

Tip: We zoeken nog nieuwe leden voor de ledenraad!