Evenementen

In gesprek over de lerarenopleidingen voor het (v)mbo

Online lunchoploopje georganiseerd op 23 mei 2022 (12.30-13.30 uur).

In gesprek over de lerarenopleidingen voor het (v)mbo

Uitnodiging voor een lunchoploopje op 23 mei waarin we met elkaar in gesprek gaan over  lerarenopleidingen in het (v)mbo. Doe je mee?

Lunchoploopje georganiseerd door de BBV:
In gesprek over de lerarenopleidingen voor het (v)mbo
Onder leiding van Gerda Geerdink en Anja Swennen

23 mei 2022, 12.30-13.30 uur, online

In het (voorbereidend) beroepsonderwijs bestaat er een grote variatie in opleidingstrajecten voor onderwijsgevenden, vergeleken met de onderwijstrajecten die opleiden voor het leraarschap in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

De grotere variatie in opleidingstrajecten is deels het gevolg van het feit dat onderwijsgevenden in het beroepsonderwijs verschillende functies vervullen: Naast docenten gaat het om instructeurs en om praktijkopleiders. Niet alleen qua trajecten maar ook qua inhoud is er een verschil. Het werken in het beroepsonderwijs vraagt van onderwijsgevenden uiteenlopende bekwaamheden, zoals vakinhoudelijke expertise, pedagogisch-didactische expertise, kennis van het beroepenveld en het vermogen om als team (met de beroepspraktijk samen) studenten op te leiden.

In deze lunchoploop besteden we aandacht aan die variatie in opleidingstrajecten in het beroepsonderwijs, juist ook omdat die doorgaans onderbelicht blijft. Gerda Geerdink en Anja Swennen gaan in op het stelsel van opleidingen voor leraren voor het beroepsonderwijs en hoe deze opleidingen zijn ontstaan. Daarnaast besteden ze aandacht aan de bijzondere rol van leraren voor het beroepsonderwijs. Op basis hiervan gaan zij met de deelnemers in gesprek over de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en wat dat zou kunnen betekenen voor de toekomst van die lerarenopleidingen.

Gerda Geerdink en Anja Swennen waren dertig jaar als lerarenopleider/onderzoeker verbonden aan  lerarenopleidingen. Onlangs maakten ze samen het boek ‘Vijftig jaar leraren opleiden’. De lerarenopleidingen voor het beroepsonderwijs komen daarin eveneens aan de orde.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.15-12.30        Inloop
12.30-12.35        Welkom
12.35-13.25        Presentatie en discussie
13.25-13.30        Rondvraag en afronding

Je bent van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Schrijf je in door een mail te sturen aan Sandra Bösch sandra.bosch@zuyd.nl onder vermelding ‘deelname lunchoploop landschap lerarenopleidingen (v)mbo’. De lunchoploop wordt gehouden via Microsoft Teams. Je krijgt een e-mail met daarin de link naar de lunchoploop.

Deze bijeenkomst is één van de oploopjes die de BBV dit jaar organiseert om de inhoudelijke uitwisseling tussen leden en andere belangstellenden te stimuleren.  Zie voor meer informatie de LinkedIn pagina van de BBV https://www.linkedin.com/groups/8926858/

Heb je zelf een idee voor een lunchoploop? Neem contact op met Niek van den Berg (voorzitter. BBV), n.van.den.berg@aeres.nl