Blog

Van beoordelingsmoment naar leermoment

Een aantal senior lerarenopleiders die als registratiebeoordelaars werken, zochten naar een meer systematische wijze om van een beoordelingsmoment ook een leermoment maken (voor zowel de beoordeelde als de beoordelaar). Op welke wijze kunnen we daarbij een reflectie- en feedbackmodel hanteren?

Door Mariëlle Theunissen en Loes van Wessum

De workshop

Uit deze vraag is een workshop ontstaan die wij in januari en maart gegeven hebben aan een groep registratiebeoordelaars.

De workshop bestond uit vier elementen:

  • Uitleg van een bewerkt model van professionele groei van Clark en Hollingsworth (door Van Wessum en Kools, 2019). Je kunt hier zelf een uitleg bekijken (let op: ga naar Flitscolleges, p. 47).
  • Leren door af te kijken: we hebben een gesprek voorgedaan, aan de hand van het model en kort nabesproken: wat gebeurde er in het gesprek dat bijdroeg aan reflectie van de beoordeelde lerarenopleider? Wat zijn goede reflectievragen? Kijk hier (ga naar Flitscolleges, p.67) om een beeld te krijgen van wat er in een langer durend gesprek gebeurt.
  • Leren door zelf te oefenen: in twee- of drietallen hebben de beoordelaars vervolgens zelf een beoordelingsgesprek gevoerd. Een beoordelaar nam de rol van de te beoordelen lerarenopleider op zich, de tweede de rol van de beoordelaar en de derde observeerde. In het drietal werden de ervaringen kort nabesproken.
  • Leren door te reflecteren. De deelnemers schreven voor zichzelf op sticky notes wat ze geleerd hadden van de workshop. Vervolgens plaatsten ze hun leeropbrengsten in het model van professionele groei en bespraken dit met elkaar. We hebben dit ook kort plenair nabesproken.
Placemat professionele groei

Leeropbrengsten

Voorbeelden van leeropbrengsten zijn: ‘Door systematische aanpak heb je structuur en kom je snel tot een kern’; ‘Het model helpt je bij richting geven aan vragen’; ‘De domeinen helpen om kwestie/casus af te pellen’; ‘Expliciteren van de casus. Eigen rol wordt duidelijker. Wat voor beoordelaar wil ik zijn?’

Voor onszelf was het verrassend hoe het model helpt, op een eenvoudige manier, om meer holistisch te kijken naar het leerproces van de kandidaat, wat losser van het dossier en de schriftelijke beoordeling.

Doe je mee?

Wil je ook meedoen aan een soortgelijke workshop? Geef je dan op voor de workshop ‘Lerarenopleiders krijgen (middels diepere reflectie) grip op registr(l)eren’, tijdens het Velon Congres (op de maandag van 11.40-12.40 uur).

Wie zijn Mariëlle Theunissen en Loes van Wessum?

Mariëlle Theunissen is Hoofddocent Pedagogiek en Didactiek aan het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. Zij is een ervaren leraar, geregistreerd lerarenopleider en gecertificeerd assessor. Ze verzorgt beroepsvoorbereidende vakken en doet onderzoek naar samenwerkingsprocessen in het onderwijs, zoals bij duo-stages en co-teaching.

Loes van Wessum is Associate Lector ‘Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding’ bij de educatieve opleidingen van Windesheim Flevoland. Ze is een ervaren leraar, leidinggevende, lerarenopleider, onderwijsadviseur, lid van raad van toezicht en onderzoeker. Ze onderzoekt de wijze waarop leraren, schoolleiders en besturen professioneel groeien – gericht op het leren van leerlingen – en hoe de schoolcultuur hieraan een bijdrage kan leveren. Samen met schoolbesturen en scholen PO en VO ontwikkelt ze (in)formele leertrajecten, met een specifieke focus op leidinggeven aan een lerende school en gaat ze het effect hiervan na. Ze verbindt leren, werken en innovatie met praktijkonderzoek. Loes publiceert graag voor het onderwijsveld (middels boeken en artikelen), geeft presentaties en verzorgt interactieve bijeenkomsten.