Nieuws

HI in dialoog met AI

Bij de internationale conferentie in Mofet in 2023 worden lerarenopleiders geconfronteerd met AI. Hoe kun je bijvoorbeeld Chat GPT inzetten in het onderwijs?

HI in dialoog met AI

De delegatie stuurt ons deze update:

Op zondagmiddag 25 juni werden we gastvrij ontvangen op de pre-conference meeting voor de internationale gasten van de conferentie van MOFET. Een van de presentaties ging over de onderzoeken naar het mogelijk gebruik van Chat GPT. Kan jij het je voorstellen: een klas vol leerlingen in stilte zij aan zij aan hun laptop gekluisterd in dialoog met Chat GPT? Wij ook niet, tot afgelopen zondag dan! Waar we ons in Nederland vooral ‘zorgen’ maken over deze vorm van kunstmatige intelligentie, laten onze Israëlische collega’s zien dat je Chat GPT ook kunt inzetten om leerlingen te ondersteunen in het vormgeven van hun eigen leerproces, te reflecteren op zaken die ze nog niet goed hebben begrepen of zelfs de dialoog aan te gaan met Chat GPT over ethische kwesties.

’s Avonds tijdens het ‘rooftop overleg’ (waarin we als groep terugkijken op de dag) bespreken we de ervaringen van deze eerste kennismaking bij MOFET. Veel van ons vonden de presentatie over de inzet van Chat GPT inspirerend èn ingewikkeld. We weten nog niet goed hoe we ons tot deze vorm van kunstmatige intelligentie willen verhouden. Tegelijkertijd worden er ook kansen gezien. Bijvoorbeeld in het kader van grote en urgente thema’s zoals het lerarentekort en de kansenongelijkheid. Chat GPT zou bijvoorbeeld als virtuele onderwijsassistent ingezet kunnen worden om één op één met leerlingen aan de slag te gaan en de instructie door een echte docent te verwerken.

Als je niet vanuit angst maar naar kansen wilt kijken, vraagt dit om een nieuwe didactiek en nieuwe vormen van lesontwerp. Als dit wordt toegepast zijn de mogelijkheden eindeloos en zal het zeker voor leerlingen die in de thuissituatie minder ondersteuning kunnen krijgen heel helpend kunnen zijn. Een interessant gesprek dus…..

Als een van ons er ’s avonds met het thuisfront over spreekt krijgt ze te horen dat Chat GPT volop gebruikt wordt om een eindejaarstoespraak te schrijven, beleidstukken te maken en vragen te bedenken voor sollicitatiegesprekken.

Even zijn we stomverbaasd, dan moeten we lachen… waarom ook niet? Het is in ieder geval een bewijs dat Chat GPT niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Laten we daarom kijken hoe we deze ontwikkeling zo goed mogelijk kunnen integreren in onze onderwijspraktijk. De conferentie is in dat opzicht een goudmijn waarbij de verschillende technologische toepassingen en de integratie van artificial intelligence ons zullen uitdagen om buiten de bestaande kaders te durven denken. Gaan wij met onze menselijke intelligentie het gesprek dus aan met de kunstmatige intelligentie? Wij zeggen sinds zondag, volmondig: ‘Ja, laten we het gewoon doen!’

Morgen weer een rooftop sessie. Laten we Chat GPT vragen naar interessante thema’s!

P.S. De HI in te titel is niet bedoeld als vlotte aanspreking maar staat voor Human Intelligence. We gingen er misschien iets te snel vanuit dat jouw brein daar onmiddellijk op zou komen.

Studiereis naar Mofet

Een delegatie lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen is van 26-29 juni 2023 naar de internationale Passion and Professionalism in Teacher Education conference 2023 geweest, met een annex-programma op maat. Zij hebben hierover enkele blogs geschreven. Deze zijn hier terug te lezen.