Nieuws

Help jij mee aan de landelijke curriculumherziening?

Ben jij de enthousiaste en nieuwsgierige lerarenopleider/vakdidacticus, die gemotiveerd is om mee te denken over het te herziene curriculum?

De afgelopen jaren hebben leraren en scholen al bouwstenen opgeleverd voor het te herziene curriculum. Nu ga je samen met andere leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts deze bouwstenen verder ontwikkelen tot kerndoelen. Voor alle negen leergebieden zoekt curriculum.nu lerarenopleiders, vakdidactici en leraren.

Wanneer:          november 2020 – november 2021

Vergoeding:      Je werkgever wordt vergoed voor de tijd die je kwijt bent aan curriculum.nu, het bedrag hangt af van de schaal waar je in zit.

Wie:                    Per leergebied zoekt curriculum.nu drie tot vijf lerarenopleiders/vakdidactici. De teams waarin je werkt zijn opgesteld rondom een leergebied. Er wordt gewerkt met 9 bestaande leergebieden: Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale Geletterdheid, Engels/MVT, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Nederlands en Rekenen en Wiskunde.

Wat:                    breng jouw expertise in en geef feedback.

Meld je aan voor 17 september 2020 of kijk voor meer informatie op https://www.curriculum.nu/meewerken-aan-het-landelijk-curriculum-meld-je-aan/

Dit is dé kans om mee te werken aan de kerndoelen van morgen. En daarmee draag je er aan bij om leerlingen met goed onderwijs te blijven voorbereiden op hun toekomst. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen: een verdieping van je vakexpertise.