Publicaties

Gedragsindicatoren onderwijs met ICT voor docenten werkzaam in het hoger onderwijs

Door een consortium van onderzoekers van onder andere het HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT is een raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT voor het hoger onderwijs ontwikkeld.

Gedragsindicatoren onderwijs met ICT voor docenten werkzaam in het hoger onderwijs

Zij deden dat als onderdeel van het Hoger Onderwijs Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Het raamwerk beschrijft de relevante docentcompetenties bij het vormgeven van onderwijs dat maatwerk en flexibilisering mogelijk maakt en aansluit bij de steeds veranderende samenleving.

Het raamwerk maakt onderscheid in vier hoofddimensies waarin elke docent ICT vaardig moet zijn:
1. Onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren;
2. Studenten (toekomstige leraren) toerusten voor de digitale samenleving;
3. Het professioneel handelen als docent;
4. De digitale geletterdheid van de docent.

Vindplaats: https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2022/04/Gedragsindicatoren-Raamwerk-docentcompetenties-voor-onderwijs-met-ict-in-het-hoger-onderwijs-basis-versie-1.0-1.pdf