Partners

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

Het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. Hiertoe worden notities gepubliceerd door de werkgroep Wiskunde voor Morgen.

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. Om dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen is de werkgroep Wiskunde voor Morgen gestart met een serie notities. In deze notities worden toonaangevende internationale artikelen op het gebied van reken-wiskundedidactiek besproken.

De  werkgroep Wiskunde voor Morgen, een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van WiskundelerarenNVvW, en de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijsNVORWO publiceert deze notities:

We verwachten dat deze serie ook informatief kan zijn voor degenen die al redelijk zijn ingevoerd in de internationale vakdidactische literatuur. Deze notities worden gepubliceerd op de website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een gezamenlijke werkgroep van de NVvW en de NVORWO (https://www.rekenenwiskunde21.nl).

Eerder hebben we het uitkomen van de eerste vier notities gemeld. Onlangs is een vijfde notitie beschikbaar gekomen: Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs Nr 5, over Schoenfeld (1995). ‘Schoenfeld en wiskundig denken (1992, 2013, 2020). Schoenfelds boodschap is dat het gaat om het wiskundig denken dat leerlingen zich eigen moeten maken, en dat dat belangrijker is dan het oefenen van vaardigheden die ook aan technische hulpmiddelen overgelaten kunnen worden. 

Download pdf