Nieuws

Curriculumherziening: wat vind jij?

Ontwikkelteams van leraren en schoolleiders presenteren voorstellen om de kerndoelen en eindtermen van het primair en voortgezet onderwijs te vernieuwen.

In een voor Nederland uniek proces hebben ontwikkelteams van leraren en schoolleiders sinds maart 2018 hieraan gewerkt.

Wat vind jij van deze voorstellen? Op de website www.curriculum.nu kun je het resultaat bekijken. Reageren kan tot uiterlijk 11 augustus, maar het liefst voor 12 juni zodat de ontwikkelteams de eerste reacties kunnen verwerken.

Consultatiebijeenkomsten

Ook kun je jouw feedback geven tijdens een van de consultatiebijeenkomsten op woensdag 29 mei en/of woensdag 5 juni. De consultatiebijeenkomst is een mooie kans om in gesprek te gaan met ontwikkelteamleden en andere betrokkenen over de voorstellen.

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Visie en grote opdrachten per leergebied

De ontwikkelteams werkten per leergebied aan een visie en grote opdrachten op basis waarvan bouwstenen van kennis en vaardigheden uitgewerkt zijn. Dit deden ze voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams geven aanbevelingen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Met een schematische weergave van de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams kun je in één oogopslag de koppeling tussen grote opdrachten en bouwstenen per leergebied zien. Ook kun je meerdere leergebieden selecteren waardoor de samenhang tussen de verschillende leergebieden inzichtelijk wordt.

Meer informatie over de voorstellen op de website www.curriculum.nu.