beroepsregistratie

Erkenningen & kwaliteit

Opleidingsinstituten en opleidingsscholen hebben de mogelijkheid om zelf registratietrajecten op maat te organiseren. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor de inhoud, de opzet en de organisatie van de beoordelingen. Velon waarborgt hierbij de kwaliteit van de beroepsregistratie door erkenning van registratiebeoordelaars en erkenning van het opleidingseigen document.

Erkenning van registratiebeoordelaars

Instituten en opleidingsscholen kunnen registratietrajecten inclusief beoordeling door registratiebeoordelaars aanbieden. Deze registratiebeoordelaars moeten dan erkend zijn door Velon. De erkenning wordt aangevraagd bij de Erkenningscommissie. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De registratiebeoordelaar heeft aantoonbare ervaring of opleiding in het afnemen van assessments.
  • De registratiebeoordelaar neemt jaarlijks deel aan de bijeenkomst voor erkende registratiebeoordelaars.
  • De registratiebeoordelaar heeft een onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • De registratiebeoordelaar kan alleen als registratiebeoordelaar fungeren, als hij zelf is geregistreerd in het BRLO.
  • De registratiebeoordelaar maakt onderdeel uit van een beoordelingsgroep van minimaal twee personen.

Erkenning van opleidingseigen document

Instituten of opleidingsscholen die een registratietraject aanbieden kunnen, naast het Velon-format, ook werken met een opleidingseigen document. Voorwaarde is dat ze een eigen beoordelaarsgroep, met erkende registratiebeoordelaars hebben. Instituten of opleidingsscholen moeten voor een eigen opleidingsdocument eerst erkenning aanvragen bij de Erkenningscommissie.

Een MS Word-versie van de erkenningsaanvragen (beoordelaars(groep) en opleidingseigen document) vind je onder documenten/formulieren.

“Erkenningen dragen bij aan de kwaliteit van de beroepsregistratie.”

Meer weten?
Wil je een registratietraject opzetten en heb je daar vragen over? Mail dan naar info@brlo.nl.

Kwaliteit

Een beroepsregister met gewaarborgde kwaliteit is in het belang van alle betrokkenen. Hiervoor is het BRLO-reglement opgesteld (de recente versie van het Reglement registratie en prolongatie vind je op de pagina documenten/formulieren). Om de kwaliteit van de beroepsregistratie en prolongatie te monitoren, wordt er gewerkt met een kwaliteitsmonitor. Velon laat in deze kwaliteitsmonitor zien hoe de kwaliteit van BRLO duurzaam geborgd en versterkt wordt.

Drie commissies spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit van BRLO: de Registercommissie, de Erkenningscommissie en de Prolongatiecommissie.

Registercommissie
De Registercommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die zijn aangewezen door het bestuur van Velon. De Registercommissie is onder meer verantwoordelijk voor de registratie en de prolongatie in het beroepsregister. Zo ziet de commissie toe op de kwaliteit van de registratieprocedure, de prolongatieprocedure en de bijbehorende beoordelingsformulieren. Ook stelt de commissie het eindoordeel van registratiebeoordelaars en prolongatiebeoordelaars vast. Tevens is zij verantwoordelijk voor de erkenning van registratiebeoordelaars en opleidingseigen documenten. Daarnaast is de Registercommissie de instantie waartoe je je kunt wenden als je zaken signaleert die niet conform het BRLO-reglement (zijn) verlopen. Je kunt dan mailen naar registercommissieBRLO@Velon.nl.

De commissie bestaat Paul Hennissen, Jules Pieters, Theo Pullens, Cor Sluijter en Johan Strijbis.

“Onafhankelijke commissies zien toe op de kwaliteit van de registratie- en prolongatieprocedure.”

Erkenningscommissie
De Erkenningscommissie bestaat uit ervaren Velon-registratiebeoordelaars en staat onder leiding van de registratiecoördinator. De leden van de Erkenningscommissie zijn Marijke Gommers (voorzitter), Peter Ruit, Mariëlle Theunissen en Vincent Vonk. De commissie beoordeelt alle erkenningsaanvragen betreffende registratiebeoordelaars en opleidingseigen documenten en brengt hierover advies uit aan de Registercommissie.

Prolongatiecommissie
De Prolongatiecommissie bestaat uit ervaren registratiebeoordelaars van Velon en staat onder leiding van de registratiecoördinator. Commissieleden treden op als procesbegeleider bij het pr-moment en geven een eindoordeel betreffende prolongatie van de registratie. Op basis van dit oordeel neemt de Registercommissie het besluit over de prolongatie.