beroepsregistratie

Beoordeling

Je volgt de zelf gekozen registratieroute en dient een registratieaanvraag in. Wie gaat je aanvraag beoordelen? Hoe gebeurt dat? Velon waarborgt dat erkende registratiebeoordelaars zorg dragen voor een deskundige en onafhankelijke beoordeling.

Erkende, onafhankelijke registratiebeoordelaars
Elke registratiebeoordelaar is door de Registercommissie erkend. Dit houdt in dat de registratiebeoordelaar beroepsgeregistreerd, assessmentvaardig en onafhankelijk is. Elke registratiebeoordelaar heeft een onafhankelijkheidsverklaring getekend en garandeert hiermee geen (familie)relaties of (directe of indirecte) banden te hebben met de kandidaten.

Elke erkende registratiebeoordelaar maakt deel uit van een beoordelaarsgroep. Velon heeft een eigen groep van Velon-beoordelaars. Daarnaast zijn er instituutsbeoordelaars, die deel uitmaken van een beoordelaarsgroep die verbonden is aan een opleidingsinstituut.

“Velon waarborgt een deskundige en onafhankelijke beoordeling door erkende registratiebeoordelaars.”

Objectiviteit
De beoordeling van de registratieaanvraag wordt uitgevoerd door twee registratiebeoordelaars (vierogenprincipe). Hierbij wordt gewerkt met een eerste registratiebeoordelaar en een tweede registratiebeoordelaar. De eerste registratiebeoordelaar vult het beoordelingsformulier in en legt het voor aan de tweede registratiebeoordelaar. Deze accordeert de beoordeling of gaat met de eerste registratiebeoordelaar in gesprek om tot consensus te komen.

Beoordeling door Velon
Velon heeft een eigen groep van Velon-beoordelaars. Bij de beoordeling van jouw individuele aanvraag voor een zelfstandig registratietraject heb je twee keuzes:

  1. een schriftelijke beoordeling met gesprek (€ 990,-);
  2. een schriftelijke beoordeling zonder gesprek (€ 785,-).
    Dit laatste is alleen mogelijk als je leidinggevende een verklaring afgeeft dat de registratieaanvraag inhoudelijk is besproken met jou.

Zodra bekend is wanneer je individuele registratieaanvraag wordt ingediend en de bijbehorende factuur is voldaan, zal Velon een eerste en tweede registratiebeoordelaar toewijzen.

Beoordeling georganiseerd door organisaties
Opleidingsinstituten of opleidingsscholen die zelf de beoordelingen in hun registratietraject organiseren, moeten uiteraard gebruik maken van door Velon erkende registratiebeoordelaars. Zij kunnen beoordelaars uit de Velon-beoordelaarsgroep inzetten, maar kunnen er ook voor kiezen om met een eigen beoordelaarsgroep te werken. De contactpersoon van de betrokken organisatie vraagt dan voor beoordelaars uit de eigen organisatie erkenning aan bij de Erkenningscommissie van Velon. Tot slot kunnen opleidingsinstituten of opleidingsscholen ook erkende registratiebeoordelaars van andere organisaties inzetten. Zij moeten dan onderling tot samenwerkingsafspraken komen.

De contactpersoon kan hierbij twee keuzes maken:

  1. de aanvragen worden beoordeeld door een instituutsbeoordelaar als eerste registratiebeoordelaar en een Velon-beoordelaar als tweede beoordelaar (€ 480,-);
  2. de aanvragen wordt beoordeeld door twee instituutsbeoordelaars (€ 245,-).

Beoordelaars
Klik hier voor de lijst van erkende beoordelaarsgroepen.
Klik hier voor de lijst van erkende beoordelaars.