Nieuws

Afscheid Ietje Pauw

Ietje Pauw heeft na 8 jaar afscheid genomen als bestuurslid van Velon. Ietje hield zich binnen Velon bezig met het actualiseren van de Kennisbasis voor Lerarenopleiders en de organisatie van het Velon congres.

Afscheid Ietje Pauw

Samen met Gerda Geerdink vormde zij de hoofdredactie van de zeven katernen van de Kennisbasis. Daarnaast leverde ze als redacteur en auteur ook een inhoudelijke bijdrage aan een aantal katernen.

Van drie katernen waren Ietje en Gerda ook nog samen redacteur:

  • katern 1: De lerarenopleider
  • katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen
  • katern 7: Opleidingsdidactiek: Hoe leiden we leraren op?

Het eerste deel verscheen in maart 2016, het zevende deel werd in maart 2019 uitgereikt aan minister Ingrid van Engelshoven (foto, Ietje Pauw 2e van rechts).

Organisatie Velon congres

Ook was Ietje de laatste vier jaar betrokken bij de voorbereidingen van het Velon congres.

“Aan een prettige samenwerking komt nu een einde. We bedanken Ietje hartelijk voor haar inzet en bijdrage aan Velon en wensen haar veel succes met haar werk als lector aan de Katholieke Pabo Zwolle”, aldus Miranda Timmermans.