Nieuws

Adviezen herziening curriculum naar minister Slob

Op 10 oktober overhandigen 150 leraren en schoolleiders hun adviezen voor de herziening van het curriculum aan de minister van onderwijs. Voor negen leergebieden hebben zij in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn.

Adviezen herziening curriculum naar minister Slob

Meer over de voorstellen lees je vanaf 10 oktober op www.curriculum.nu.

Na politieke besluitvorming vormen de voorstellen de basis voor de herziening van de landelijke kerndoelen, waarmee de doorstroming van basisonderwijs naar voorgezet en vervolgonderwijs wordt versoepeld. De samenhang tussen vakken wordt verbeterd, de overladenheid wordt verlicht en leraren krijgen meer ruimte voor eigen invulling.

Zelf aan zet

Het is voor het eerst dat leraren en schoolleiders zelf aan zet zijn bij de herziening van het curriculum. Ze kregen hulp van wetenschappers, lerarenopleidingen, vervolgonderwijs, scholen en vakverenigingen. En haalden feedback op bij onder andere leraren, ouders en leerlingen.

Het curriculum bestaat uit kerndoelen en eindtermen. Scholen en leraren gebruiken deze als basis voor hun lesprogramma.  Het is belangrijk dat het curriculum actueel blijft, zodat leerlingen goed voorbereid zijn op de toekomst. Binnen Curriculum.nu werken mensen uit het onderwijs samen om het curriculum te actualiseren.