Afgeronde Overzichtsstudies voor het hoger onderwijs ronde 2020 online

Binnen de subsidieronde Overzichtsstudies voor het hoger onderwijs zijn kleine onderzoeksprojecten uitgezet naar actuele vragen uit beleid of praktijk.

Wat zijn de tarieven voor registratie en prolongatie?

Lees hier alles over de tarieven in 2023.

Call for proposals voor onderzoek naar digitale onderwijsvormen in mbo en ho

Er is behoefte aan meer inzicht in de manier waarop digitale onderwijsvormen bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs).

Lerarenopleider aan het woord…

Mijn naam is Zehra Kaya en ik ben sinds 2011 werkzaam op het Rhedens in Dieren.

Pedagogen voor de klas vanwege het lerarentekort en verhoging pedagogische input

In de provincie Zeeland staan binnenkort ook pedagogen voor de klas op basisscholen. Die keuze is gemaakt als oplossing voor het lerarentekort, maar ook om te zorgen voor beter onderwijs.

Week van Inclusief Onderwijs 2023 – Gewoon meedoen!

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs. Van 6 tot en met 10 februari 2023 staan we stil bij activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar samenwerkingspartners worden uitgevoerd.

Podcast ‘Op zoek naar het ideale leernetwerk’ 

Opgenomen ter verrijking van het (nog te publiceren) artikel ‘Netwerkleren in Teacher Learning Groups: Ontwerpprincipes voor het pabo-curriculum’ voor het ‘Tijdschrift voor lerarenopleiders’, maar ook zelfstandig te beluisteren.

Nadere afspraken over aanpak personeelstekort in onderwijs

Samen voor het beste onderwijs.

Velon Jaarplan 2023

Ben jij benieuwd aan welke activiteiten voor Velon en BRLO we volgend jaar gaan werken? Het Jaarplan voor 2023 voor Velon / BRLO kun je nu lezen.

Maak kennis met het bureau van Velon!

Het Velon-bureau ondersteunt het bestuur en is betrokken bij de organisatie en uitvoering van de verenigingsactiviteiten en beroepsregistratie. Maak nu nader kennis met de collega’s van het Velon bureau!

Lees nu het themanummer van het tijdschrift voor Lerarenopleiders!

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is onmisbaar voor elke lerarenopleider die bij wil blijven…

Aanmelding prolongatie voorjaar 2023

Bericht van het Velon bureau.

Velon Reis naar Mofet Instituut 26-29 juni 2023

Vanuit Velon wordt in juni een reis georganiseerd naar Mofet Instituut in Tel Aviv, Israël.

Kansen(on)gelijkheid: de rol van verwachtingen

Werksessies op 13 januari en 10 maart 2023.

Uitnodiging voor schoolopleiders PO

Ben jij schoolopleider en lid van Velon? Velon gaat graag met je in gesprek!

Doe mee: lid-werft-lid actie!

Velon is dé beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.

Uitnodiging voor schoolopleiders MBO

Ben jij schoolopleider en lid van Velon? Velon gaat graag met je in gesprek!

Wat is het verschil tussen lerarenopleider, instituutsopleider en schoolopleider?

Lerarenopleiders zijn werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden.

Uitnodiging voor schoolopleiders VO

Ben jij schoolopleider en lid van Velon? Velon gaat graag met je in gesprek!

Het Velon Congres 2023: netwerken en opleiden en professionaliseren in netwerken

Het Velon congres 2023 vindt plaats in Zwolle, 13 en 14 maart 2023. Thema: netwerken en opleiden en professionaliseren in netwerken.

Vijf bouwstenen van het lerarenberoep

Om het lerarenberoep te vieren en positief voor het voetlicht te brengen heeft de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) vijf bouwstenen voor leraren gepresenteerd.

Nieuwe aanpak voor de betrokkenheid van langstudeerders in een online afstudeercafé

Bij studenten pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam is in het schooljaar 2020-2021 een nieuwe aanpak voor langstudeerders uitgeprobeerd.

Van de voorzitter

Vanaf september 2022 werken we als Velon vanuit ons nieuwe meerjarenbeleidsplan.

BRLO Update #3

Deze BRLO Update is een interne nieuwsbrief voor beoordelaars, contactpersonen en trajectbegeleiders die bijdragen aan het beroepsregister voor lerarenopleiders (BRLO).

Op zoek naar het ideale netwerk voor pabostudenten

Hoe bewegen studenten zich door netwerken?

Tweede Dag van de Lerarenopleider was een succes

Een korte terugblik op de dag dat we lerarenopleiders in het zonnetje hebben gezet.

Toolkit voor lerarenopleiders op thema Gezonde relaties & seksualiteit

Het onderwerp ‘gezonde relaties en seksualiteit’ hoort er in de opleiding van aankomend leerkrachten natuurlijk gewoon bij.

Vacature: Algemeen Bestuurslid, profiel: (Coördinerend) Schoolopleider

Vanwege het einde van de bestuurstermijn (4 jaar) van één van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een Algemeen Bestuurslid.

Wat kunnen (tweedegraads) lerarenopleidingen doen om het studiesucces van hun studenten te bevorderen?

Lerarenopleidingen kunnen studiesucces van hun studenten bevorderen door een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en het leraarsberoep.

Pabo heeft groeikansen genoeg

Ieder jaar levert de voltijd-pabo bijna vierduizend kersverse starters af op de arbeidsmarkt.

Docenten Duits aan het woord – Een rapport van het Duitsland Instituut Amsterdam

Wat zijn de ervaringen en de ideeën van docenten Duits over hun vak?

Word vriend van Didactief

Help hen de continuïteit van hun onafhankelijke vakblad voor onderwijsonderzoek te borgen!

Een passend BRLO-traject binnen Samen Opleiden & Professionaliseren

In gesprek met Hjerre Bors van Opleidingsschool Zutphen.

Intervisie in de international classroom via een scaffolded online tool

In het kader van een NRO Senior Fellowship beurs met als thema The International Classroom is een online tool ontwikkeld die intervisie plaats- en tijdonafhankelijk faciliteert.

Seminar Samen blijven(d) leren

Vijftig jaar samen leraren opleiden: wat zijn lessen voor mijn rol als opleider vandaag, morgen en in de toekomst?

Advies van de Onderwijsraad: ‘Taal en rekenen in het vizier’

Om te zorgen dat het onderwijs in taal- en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de
Onderwijsraad een integrale en structurele focus op taal en rekenen van alle betrokkenen waaronder de lerarenopleidingen.

Wat kunnen (tweedegraads) lerarenopleidingen doen om het studiesucces van hun studenten te bevorderen?

Deze vraag is gesteld aan de kennisrotonde.

Nieuwe podcast: beleef het eerste jaar voor de klas mee door de ogen van twee starters

Lesgeven is een prachtig vak, waarbij je veel kunt betekenen voor een ander. Maar het kan ook zwaar zijn, zeker als je aan het begin van je loopbaan staat.

Vraag: “Wat gebeurt er als ik na vier jaar mijn registratie niet wil of kan prolongeren?”

Na vier jaar ontvang je van ons een uitnodiging voor deelname aan de prolongatiemomenten.

Culturele diversiteit voor de klas

Aanmoedigen van Pabostudenten met een migratieachtergrond