Thema’s Comeniusprogramma 2023

De thema’s voor het Comeniusprogramma 2023 zijn bekend. Vanaf juni kunnen onderwijsprofessionals hun ideeën voor innovatieprojecten indienen.

Gedragsindicatoren onderwijs met ICT voor docenten werkzaam in het hoger onderwijs

Door een consortium van onderzoekers van onder andere het HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT is een raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT voor het hoger onderwijs ontwikkeld.

We nemen afscheid van onze verenigingsmanager; Michèl de Vries

Nieuwsbericht van het bestuur van Velon.

Grip op persoonsvorming

Hoe bedachtzaamheid na actie aankomende leerkrachten kan voorbereiden op hun rol op het gebied van persoonsvorming.

Educatief Programma Floriade

Lessen over het thema duurzaamheid

Jaarverslag 2021 van 10voordeleraar

Het jaarverslag van 10voordeleraar is verschenen met daarin onder andere aandacht voor het project ‘Leraren voor morgen’.

Universitaire master en bevoegdheid primair onderwijs binnen twee jaar

Vanaf aankomende september (2022) kunnen studenten die basisschoolleraar willen worden, in Utrecht het tweejarige mastertraject MPabo volgen.

Hoeveel werkervaring moet je als lerarenopleider hebben om een kansrijke registratieaanvraag te kunnen doen?

Hier vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over registratie en prolongatie!

Vier universiteiten gaan een master bevoegdheid leraar primair onderwijs aanbieden

Als de NVAO de plannen goedkeuren mogen de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Amsterdam (VU en UvA) een masteropleiding aanbieden die opleidt tot leraar in het basisonderwijs.

Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs waarmee bevoegde leraren/docenten geld krijgen om een bachelor- of masteropleiding te volgen werkt.

Lever jij een bijdrage aan het congres van Levende Talen?

Levende Talen organiseert dit najaar een congres over vakvernieuwing.

Denk mee met de Onderwijsraad

De Onderwijsraad bereidt momenteel een advies voor over taal- en rekenonderwijs.

Professionalisering van leraren

Met elkaar het gesprek blijven voeren over eigentijds onderwijs!

LOB binnen de lerarenopleiding

Bijeenkomst op 25 mei 2022 van 15:30 tot 16:30 uur (online)

Curriculum funderend onderwijs

Eind april heeft Minister Wiersma de Tweede Kamer in een brief beloofd dat hij haast maakt met het bijstellen van de kerndoelen voor het funderend onderwijs.

Lerarentekort lokaal en regionaal oplossen

Universiteiten en hogescholen in het zuiden van Nederland gaan samenwerken in de strijd tegen het lerarentekort en het daarvoor de ‘Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)’ opgericht.

Webinar “Tussen kunst en educatie”

Elsbeth Veldpape (ArtEZ University of the Arts) zal op donderdag 9 juni 2022 een webinar verzorgen over het opleiden van docenten binnen de kunstvakken.

Save the date!

10 juni 2022: fysieke kennisdeelsessie Leraren voor morgen.

Welke aanpak werkt het beste om een onderzoekende houding te ontwikkelen bij studenten aan de lerarenopleiding?*

Eerst een theoretische basis verwerven of direct in de praktijk onderzoek doen?

Inductie voor behoud van leraren in het mbo

CINOP organiseerde in maart 2022 een webinar over een inductieprogramma voor nieuwe collega’s in het MBO.

Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs

Boekentip! Het boek is verschenen bij uitgeverij Pica onder redactie van Marijke van Vijfeijken.

TvL

Samen bouwen aan meer inclusief onderwijs

Relevante inzichten voor de lerarenopleiding.

Tweede Kamer discussieert over flexstuderen in het hoger onderwijs

Rapport ‘Evaluatie experiment flexstuderen’ leidt tot discussie.

Lerarenopleiding maakt werk van gelijke kansen

‘De discussie over kansengelijkheid moet veel explicieter’

Agora alumni doen het goed in het hoger onderwijs

De eerste lichting havo- en vwo-geslaagden bij Agora in Roermond heeft het in het eerste jaar van het hoger onderwijs naar behoren gedaan.

Voor in de agenda! Velon congres 2023

Velon congres 2023 > maandag 13 & dinsdag 14 maart 2023, Zwolle

Meer academische opgeleide leraren nodig in het Voortgezet Onderwijs

Er dreigt een tekort aan academisch geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs.

BRLO Veelgestelde vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over registratie en prolongatie!

Gedifferentieerd evalueren in de lerarenopleiding

In het kader van maximale ontwikkelingskansen is differentiatie één van de speerpunten van het strategisch beleidsplan van Hogeschool PXL.

Terugblik op ‘De week van samen opleiden 2022’

“Krachtig partnerschap”

De Staat van het onderwijs 2022

De Staat van het onderwijs 2022 is 13 april door de Onderwijsinspectie gepresenteerd.

BRLO Update #2

Deze BRLO Update is een interne nieuwsbrief voor beoordelaars, contactpersonen en trajectbegeleiders die bijdragen aan het beroepsregister voor lerarenopleiders (BRLO)

Online leesclub voor lerarenopleiders

Nieuw bij Velon: de online leesclub. Sluit jij ook aan?

In gesprek over de lerarenopleidingen voor het (v)mbo

Online lunchoploopje georganiseerd op 23 mei 2022 (12.30-13.30 uur).

Vakdidactische ontmoeting samen opleiden

Op 7 april vond de vakdidactische ontmoeting plaats tussen studenten, werkplekbegeleiders, vakdidactici, onderzoekers en school- en instituutsopleiders.

Leren voor Morgen heeft nieuws!

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties.

‘The rocky road to innovation in higher education’

Comenius Festival 2022; 12 mei 2022 9.00 – 17.00 uur.

Van instrumentele reflectie naar betekenisvol reflecteren

Binnen het programma van samen Opleiden heeft onderzoek een relevante positie. Samen onderzoeken dus. In de landelijke…

‘Vertrek vanuit het basiskamp’

De expeditie lerarenagenda heeft een eerste tussenrapportage opgeleverd.

Gezamenlijk vakmanschap in het onderwijs

Voor lerarenopleidingen speelt het werkveld een essentiële rol. We leiden op voor scholen in onze regio en…