Vooraankondiging drie calls for proposals

Kennis voor onderwijs van de toekomst

Kennisagenda voor het onderwijs

Op 5 april 2022 is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gepubliceerd en gelanceerd.

Het LeerLab: hoe eigentijds onderwijs het opleiden van leraren inspireert

Lees hier de nieuwste artikelen uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

Webinar ‘Welke bril heeft de beroepsgroep op’?

Meld je nu aan voor het webinar op dinsdag 19 april van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Registratie vragenuurtje

Op donderdag 21 april 2022 organiseert Velon een online registratie vragenuurtje van 16:00 tot 17:00 uur. 

De week van Samen Opleiden

De week van Samen Opleiden vindt plaats van 11 tot en met 13 april 2022.

Podcast Curriculumcommissie

Het fundament onder het curriculumbouwwerk.

Conferentie 2022 Naar Inclusiever Onderwijs

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’.

Engels op de lerarenopleiding basisonderwijs, een vak op zoek naar status

Lees hier de nieuwste artikelen uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

Experiment regulier-speciaal onderwijs

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor samenwerkingsexperimenten van regulier en speciaal onderwijs. Lees meer >

Hoe gaat het experiment met loslaten toelatingseisen voor de pabo verlopen?

Het ministerie van OCW heeft samen met lerarenopleiders een experiment opgezet waarin studenten ook tijdens hun eerste studiejaar nog aan de toelatingseisen mogen voldoen

Integratie theorie en praktijk: een nieuw model

Slaviša Radović ontwierp als onderdeel van zijn promotieonderzoek het mARC (more Authentic, Reflective and Collaborative) model.

Online tip: Onderwijskennis.nl!

Onderwijskennis.nl maakt kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk, zodat jij als professional wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunt toepassen.

Online leesclub voor lerarenopleiders

Nieuw bij Velon: de online leesclub. Sluit jij ook aan?

Het tijdschrift voor Lerarenopleiders is er weer!

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is onmisbaar voor elke lerarenopleider die bij wil blijven…

Onderzoek naar inzet Academische leraren

Er is vanuit Hogeschool en Universiteit Leiden onderzocht wat de behoeften zijn van academische leraren primair onderwijs wat betreft hun inzet, professionalisering en kennisdeling.

Tweede Kamer maakt zich zorgen over de werkdruk, de studielast en kwaliteit bij versoepeling toelatingseisen pabo

Vrijdag 11 februari heeft het kabinet bekendgemaakt dat de instroomeisen voor de pabo voor de periode van drie jaar worden verlaagd.

OCW Kennisfestival 2022: Kennis voor elkaar!

De 14e editie van het Kennisfestival komt eraan.

Beroepsbrieven: Twaalf verhalen over leraren 

Als onderdeel van de ‘expeditie lerarenagenda’ schreef Patricia Brouwer samen met een team de verhalenbundel ‘Beroepsbrieven’.

Boekentip! Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams

Hannah Bijlsma & Mirjam Keyser (red.). Verschenen in de serie ‘Leiderschap in de onderwijspraktijk’, uitgegeven door PICA. Tweede herziene druk.

Geef schrijfonderwijs een impuls!

Het Handschriftonderwijs Symposium richt zich speciaal op het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Studiedag 11 november 2022

Op vrijdag 11 november 2022 vindt de Velon studiedag plaats in Rotterdam.

Leden werven leden

Velon is dé beroepsvereniging van, voor en door lerarenopleiders.

Stappenplan voor een goed inductieprogramma

CINOP organiseert een webinar of een inductieprogramma voor nieuwe docenten binnen het mbo.

Oproep aan trajectbegeleiders BRLO

Op steeds meer instituten worden trajecten aangeboden om opleiders voor te bereiden op de Beroepsregistratie.

Wat zijn de opbrengsten van vernieuwingsscholen als Agora?

De Open Universiteit gaat de komende vier jaar (2022-2025) verder met het onderzoek naar de (onderwijs)loopbaan van leerlingen van Agora-scholen.

MOOC’s zijn zeer geschikt voor docentprofessionalisering

In opdracht van de Europese Teacher Academy is onderzocht of MOOC’s (Massive Open Online Courses) goede professionaliseringsactiviteiten zijn.

Velov-Velon Congres voor Lerarenopleiders 2022

Het Congres voor Lerarenopleiders 2022 gaat door op 17 en 18 maart 2022!

Oproep voor bijdragen themanummer TvL 2022

Het thema is dit jaar ‘Werkplekleren van aanstaande leraren’.

Professionalisering van leraren (in opleiding) op eigentijdse VO-scholen

Welke kansen en uitdagingen zien we?

Publicatie: Intuïtief handelen verbeteren

In het Tijdschrift ‘Teaching and Teacher Education (TATE) verscheen een artikel van Gerbert Sipman en anderen over een training voor leraren gericht op professioneel handelen.

Terugblik Velon Studiedag 21 januari 2022

“Toekomstbestendig opleiden in de regio: de kracht van diversiteit”

Oproep inventarisatie vernieuwende initiatieven

Wij willen graag vernieuwende initiatieven voor het opleiden van leraren in kaart brengen.

Het regeerakkoord en lerarenopleiders

Wat lezen we uit het coalitieakkoord – dat de vier regerende partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) samen hebben opgesteld – voor de lerarenopleidingen?

Studienamiddag ‘geschiedenis van de lerarenopleidingen’

“De lerarenopleidingen: actuele debatten in historisch perspectief”

Publicatie: Teacher Induction and Mentoring

Onder redactie van Juanjo Mena en Anthony Clarke verschijnt bij Springer de bundel Teacher Induction and Mentoring.

Nieuwe beoordelaars BRLO

Onlangs heeft Velon een vacature uitgezet om nieuwe beoordelaars te werven voor BRLO.

Lerarenopleiders gezocht

Voor de rubriek ‘Op lesbezoek met…’ zoekt Didactief lerarenopleiders.

Literatuurstudie naar het voorkomen van ongelijkheidspraktijken in het hoger onderwijs

Diversiteit en inclusie is ook binnen de lerarenopleidingen een hot item.

Dag van de Lerarenopleider 2022

– Jaarlijks vindt in november de Dag van de Lerarenopleider plaats. Deze dag is een gezamenlijk initiatief…