Dag van de Leergemeenschappen

De Dag van de Leergemeenschappen vindt dit jaar plaats op woensdag 4 december aan de Universiteit Antwerpen. VELOV, de beroepsvereniging voor Vlaamse Lerarenopleiders, organiseert de dag. De focus ligt op Service Learning in de lerarenopleiding. Ook Velon-leden zijn van harte uitgenodigd!

Inzichten en methodieken voor het opleiden op de werkplek

Het doel van opleiders op de werkplek is dat studenten uitgroeien tot goede leraren. Wat komt er kijken bij het opleiden van studenten? Dat kun je lezen in een nieuw katern van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren: ‘Het transformatorhuisje. Inzichten en methodieken voor het opleiden van studenten op de werkplek’.

Veelgestelde vragen over registratie en prolongatie

Regelmatig krijgen we vragen over registratie en prolongatie. Hoeveel werkervaring moet je hebben? Wat moet ik doen als mijn registratie verloopt? Kan ik zelf een BRLO-voorlichtingsbijeenkomst organiseren?

Informatie voor contactpersonen registratietrajecten

Velon hield in oktober een bijeenkomst voor contactpersonen en trajectbegeleiders van registratietrajecten. De aanwezigen stelden kritische vragen, voerden geanimeerde gesprekken en deelden ervaringen.

SOOP op 8 november

Peter Lorist werkt bijna 37 jaar als lerarenopleider, projectleider en adviseur bij Hogeschool Utrecht. Hij schetst in vogelvlucht hoe veel samen komt op de Velon studiedag van 8 november aanstaande.

Eigen locatie voor Velon-bureau

Sinds 1 oktober 2019 heeft het Velon-bureau een eigen locatie. Het is een kantoor in De Alchemist in Utrecht.

Voorstellen voor herziening curriculum

150 leraren en schoolleiders hebben op 10 oktober hun adviezen voor de herziening van het curriculum aan de minister van onderwijs overhandigd. Voor negen leergebieden hebben zij in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn.

Koning Willem-Alexander in gesprek over lerarentekort

Wat is het beleid van minister Van Engelshoven om het lerarentekort terug te dringen? Om dat duidelijk te maken gingen koning Willem-Alexander en de minister op werkbezoek bij openbare basisschool Aldoende en de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam.

Velon studiedag, ben jij erbij?

Samen Opleiden, Samen Professionaliseren, Samen Onderzoeken. Dat is het thema van de Velon studiedag, vrijdag 8 november op het Utrecht Science Park (Uithof) in Utrecht. Ben jij er ook bij?

Oproep inhoudelijke bijdragen Velon Congres 2020

Lever jij ook een inhoudelijke bijdrage aan het Velon Congres op 16 en 17 maart 2020 in Leeuwarden?

Nieuwe publicaties Kennisrotonde: mis ze niet!

Wil je alles weten over differentiatie? Of benieuwd hoe je samen een goede onderzoeksvraag formuleert? Mis deze publicaties dan niet!

Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek

Het boek Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek is maandag 16 september gepresenteerd aan een volle zaal met onderwijsprofessionals op de Open Universiteit in Utrecht.

Reactie op advies ‘Ruim baan’ naar Tweede Kamer

Ministers Van Engelshoven en Slob hebben begin juli een reactie op het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad naar de Tweede Kamer gestuurd.

Laat jij jezelf al zien in het beroepsregister?

“Het is de lerarenopleider die het moet doen”, dat bepleitte prof. Dr. Douwe Beijaard afgelopen juni in zijn afscheidsrede aan de Technische Universiteit Eindhoven.

En dan opeens ben je lerarenopleider..

Als bestuurslid van Velon denk ik graag mee over mogelijkheden voor verdere professionalisering van lerarenopleiders. Hierbij gebruik ik inzichten die ik de afgelopen jaren heb opgedaan bij het International Forum for Teacher Education, Info-TED.

Bezoek workshop BRLO op de studiedag

Ook dit jaar is er tijdens de jaarlijkse studiedag een workshop over de beroepsregistratie lerarenopleiders. We zien je graag bij de workshop!

Contactpersonen registratietrajecten opgelet!

Op 11 oktober 2019 is er in Utrecht een informatiebijeenkomst voor contactpersonen van registratietrajecten. Heb jij je al aangemeld?

Check je contactgegevens

Verhuisd of een ander e-mailadres? We blijven graag met je in contact. Zijn jouw contactgegevens nog up-to-date?

Heleen Wubs nieuwe medewerker Velon-bureau

Heleen Wubs is op 15 augustus 2019 bij Velon in dienst gekomen als medewerker communicatie en coördinatie. Zij houdt zich een deel van haar tijd bezig met werkzaamheden voor het beroepsregister.

Ko Melief overleden

In de zomervakantie bereikte ons het verdrietige bericht dat op woensdag 31 juli Ko Melief is overleden.

Geniet van de zomer!

Met de zomervakantie voor de deur is het een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen half jaar. Want er is weer veel gebeurd.

Uitgave tweede digitale editie Tijdschrift voor Lerarenopleiders

De tweede digitale editie van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is beschikbaar gesteld voor alle leden van Velon en iedereen met een (gratis) account op Velon.nl.

Maaike Vervoort nieuw bestuurslid

Maaike Vervoort is op 6 juni 2019 door de ledenraad unaniem benoemd tot algemeen bestuurslid van Velon. Maaike zal zich inzetten voor de professionalisering en ontmoeting van lerarenopleiders in Nederland.

Inhoud registratieaanvraag

Hoe dien je je registratieaanvraag zo goed mogelijk in? Zorg ervoor dat je altijd met de meest actuele informatie start!

Herziening indienen? Denk om de deadline!

Als je registratieaanvraag ‘niet voldoende’ beoordeeld is, kunnen de registratiebeoordelaars je om een herziening vragen. Let erop dat je deze herziening binnen 30 werkdagen inlevert.

Voorlopig programma Velon studiedag bekend

Het voorlopig programma van de Velon studiedag 2019 is bekend. De studiedag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 8 november op het Utrecht Science Park (Uithof).

Organiseer jij met je collega’s de Velon studiedag 2020?

Een Velon studiedag die op initiatief van jou en je collega’s wordt georganiseerd door jouw hogeschool of universiteit! Durf jij het aan?

Het einde, of toch een prettige doorstart?!

Lees de (voorlopig) laatste blog van Velon-voorzitter en lerarenopleider Miranda Timmermans over wat ze beleeft in haar dubbelrol van trajectopleider die een aanvraag voor beroepsregistratie doet.

Save the date: Velon studiedag 2019

De Velon studiedag 2019 wordt dit jaar gehouden op vrijdag 8 november 2019 van 09.30 tot 16.30 uur op het Utrecht Science Park (Uithof).

Curriculumherziening: wat vind jij?

Ontwikkelteams van leraren en schoolleiders presenteren voorstellen om de kerndoelen en eindtermen van het primair en voortgezet onderwijs te vernieuwen.

Data beoordelaarsbijeenkomsten 2020

Ook in 2020 staan weer een aantal beoordelaarsbijeenkomsten op het programma. Alle bijeenkomsten vinden zonder tegenbericht plaats bij Velon in Utrecht, p/a De Alchemist 2, Europalaan 2, 3526 KS Utrecht.

Prolongatie voorjaar 2019

Van 21 maart tot en met 16 mei 2019 zijn de halfjaarlijkse PR-momenten. In maart en april hebben al 31 lerarenopleiders met succes hun registratie geprolongeerd.

Miranda

Ik – wij – WIJ

Volg de blogs van Velon-voorzitter en lerarenopleider Miranda Timmermans over wat ze beleeft in haar dubbelrol van trajectopleider die een aanvraag voor beroepsregistratie doet.

Grote opkomst beleidsatelier ‘Ruim baan’

Het beleidsatelier dat in april gehouden werd om met lerarenopleiders in gesprek te gaan over het thema ‘Leraren, hun opleiding en loopbanen in de toekomst’ is zeer goed bezocht.

Afscheid Ietje Pauw

Ietje Pauw heeft na 8 jaar afscheid genomen als bestuurslid van Velon. Ietje hield zich binnen Velon bezig met het actualiseren van de Kennisbasis voor Lerarenopleiders en de organisatie van het Velon congres.

Jaarverslag 2018

Ons jaarverslag over 2018 is verschenen. Hierin zetten wij alle resultaten over het afgelopen jaar op een rij.

Zelf een registratietraject organiseren?

Wil je zelf een registratietraject organiseren? Dan kun je vast wat inspiratie gebruiken! Stuur een mail met je contactgegevens en vragen naar info@brlo.nl.

Op de hoogte blijven van evenementen?

Kijk jij wel eens in onze evenementenagenda? Een agenda vol met professionaliseringsactiviteiten die Velon of partnerorganisaties organiseren.

Oproep bijdrage themanummer TvL

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders brengt elk jaar in december een themanummer uit. Het thema van het nummer dit jaar is ‘Nieuwe routes naar het leraarschap’.

Miranda

Een leuk extraatje! Of toch meer?

Volg de blogs van Velon-voorzitter en lerarenopleider Miranda Timmermans over wat ze beleeft in haar dubbelrol van trajectopleider die een aanvraag voor beroepsregistratie doet.