beroepsregistratie

Registratie

Steeds meer lerarenopleiders kiezen voor beroepsregistratie. Een positieve, vrijwillige keuze voor opname in een register dat is geïnitieerd en ontwikkeld door de beroepsgroep zelf. Het wordt gedragen door de lerarenopleiders, opleidingsinstituten, opleidingsscholen en vertegenwoordigende organisaties. Het Beroepsregister Lerarenopleiders wordt georganiseerd door Velon.

Wie kan zich registreren?

Lerarenopleiders die zich structureel bezig houden met het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren kunnen zich registreren voor het Beroepsregister Lerarenopleiders. Daarbij moeten ze aan de volgende registratiecriteria voldoen:

 • Je werkt aantoonbaar als lerarenopleider en kunt een onderwijsbewijs overleggen.
 • Je hebt een visie op het beroep van lerarenopleider in relatie tot de grondslag.
 • Je hebt voldoende relevante werkervaring om te kunnen reflecteren op de indicatoren in de beroepsstandaard.
 • Je bent bereid om je als lerarenopleider verder te ontwikkelen aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften.

Daarnaast werk je al minimaal 2 jaar aaneensluitend als school- of lerarenopleider, heb je 1 tot 3 jaar ervaring, en besteed je hier minimaal 100 uur per jaar aan.

Wil en kun jij je op bovenstaande criteria verantwoorden? Dan kun je je aanmelden voor het registratietraject. Wat de registratieprocedure inhoudt, zie je in onderstaande animatie.

Inhoud registratietraject

Tijdens het registratietraject ga je aan de slag met de valideringsvragen, die zijn gebaseerd op de registratiecriteria (zie hierboven). Je antwoorden op deze vragen neem je op in de registratieaanvraag, waarmee je aantoont dat je aan de registratiecriteria voldoet.

Dit zijn de valideringsvragen:

 • A1. In welke context en met welke taken, gekoppeld aan de vier bekwaamheidsgebieden, ben je werkzaam als lerarenopleider?
 • A2. Hoe positioneer je je eigen handelen op de bekwaamheidsgebieden?
 • B. Hoe onderscheidt jouw rol als lerarenopleider zich van die van leraar?
 • C1. Hoe en bij wie zorg je voor feedback op je eigen functioneren en hoe draagt dit bij aan jouw kwaliteit als lerarenopleider?
 • C2. Welke conclusies trek je over je eigen handelen als lerarenopleider en hoe reflecteer je daarop?
 • D. Welke ambities en ontwikkelthema’s, gerelateerd aan je opleiderschap, stel je jezelf de komende vier jaren?

“Je kiest de registratieroute die bij je past.”

Kies je registratieroute

Elk registratietraject is maatwerk. Je kiest zelf de registratieroute die bij jou past. Je kunt je individueel aanmelden of als deelnemer van een gezamenlijk traject.

 • Individueel en zelfstandig deelnemen
  Als je je individueel aanmeldt, kun je je registratieaanvraag zelfstandig doorlopen en zelfstandig werken aan de beantwoording van de valideringsvragen.
 • Individueel deelnemen aan een gezamenlijk traject
  Je kunt je ook aanmelden voor een registratietraject dat georganiseerd wordt door jouw opleidingsinstituut of opleidingsschool of door een andere opleidingsaanbieder. Voor elk traject geldt dat de aanbieder inhoudelijk verantwoordelijk is en dat je zelf verantwoordelijk bent voor aanmelding bij de betreffende contactpersoon. De opleidingsaanbieder kan deelnamekosten in rekening brengen. Van de contactpersoon van de opleidingsaanbieder ontvang je een activatiecode om je aan te melden.

Registratietraject zelf organiseren

Willen jij en je collega’s van het opleidingsinstituut of de opleidingsschool opgenomen worden in het Beroepsregister Lerarenopleiders? Dan is het goed om te weten dat jullie werkgever een registratietraject kan organiseren voor de eigen medewerkers. Dit registratietraject kan tevens opengesteld en aangeboden worden voor individuele kandidaten van buiten de organisatie .

Er zijn vier mogelijkheden voor de inrichting van een registratietraject voor eigen medewerkers:

 • Begeleiding/coaching
  De ervaring leert dat begeleidings- en coachingsbijeenkomsten in combinatie met gerichte activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan bewustwording rond het beroep en het eigen functioneren als lerarenopleider.
 • Opleidingstraject
  Het beantwoorden van valideringsvragen voor registratie kan worden opgenomen in opleidingstrajecten. Dit kan bijvoorbeeld binnen een opleidingsschool of een kwalificatie-opleiding op hogescholen of universiteiten.
 • Professionele leergemeenschap
  In een professionele leergemeenschap kunnen lerarenopleiders samen werken aan een registratieaanvraag en aan andere individuele en/of organisatiebrede ontwikkelvragen.
 • Personeelsbeleid
  De beroepsstandaard kan als leidraad worden genomen binnen het personeelsbeleid. De beroepsstandaard wordt daarmee een geïntegreerd onderdeel in de gesprekscyclus over functioneren en ontwikkeling. De valideringsvragen kunnen hierin worden meegenomen. Beroepsregistratie is dan onderdeel van het personeelsbeleid.

Een pdf-versie van de brochure registratieprocedure vind je onder Documenten/formulieren.

Tarieven van registratie

Beoordeling van jouw aanvraag door Velon/BRLO
Velon heeft een eigen groep BRLO-beoordelaars. Bij de beoordeling van jouw individuele aanvraag voor een zelfstandig registratietraject heb je de volgende keuze: een schriftelijke beoordeling met gesprek (€ 990,-).

Of beoordeling door andere organisaties
Opleidingsinstituten of opleidingsscholen die zelf de beoordelingen in hun registratietraject organiseren, moeten gebruik maken van door Velon erkende registratiebeoordelaars. Zij kunnen beoordelaars uit de BRLO-beoordelaarsgroep inzetten, maar kunnen er ook voor kiezen om met een eigen beoordelaarsgroep te werken. De contactpersoon van de betrokken organisatie vraagt dan voor beoordelaars uit de eigen organisatie erkenning aan bij de Erkenningscommissie van Velon. Tot slot kunnen opleidingsinstituten of opleidingsscholen ook erkende registratiebeoordelaars van andere organisaties inzetten. Zij moeten dan onderling tot samenwerkingsafspraken komen.

De contactpersoon kan hierbij twee keuzes maken:

 1. de aanvragen worden beoordeeld door een instituutsbeoordelaar als eerste registratiebeoordelaar en een BRLO-beoordelaar als tweede beoordelaar (€ 480,-);
 2. de aanvragen worden beoordeeld door twee instituutsbeoordelaars (€ 245,-).

In de brochure registratieprocedure vind je meer informatie over de registratieroutes. Een pdf-versie van de brochure vind je onder Documenten/formulieren.

Aanmelden

Wil jij je laten registeren in het Beroepsregister Lerarenopleiders? Of wil jij als contactpersoon een groepsregistratietraject organiseren? Lees meer hierover op de pagina Aanmelden.