Nieuws

Wil jij ook meer grip krijgen op het reflecteren door docenten?

Neem dan deel aan een studie onder leiding van de Universiteit Twente om samen met andere reflectie-experts belangrijke reflectieprocessen goed herkenbaar te maken!

Doel van de studie

Reflectie is een belangrijk proces in de opleiding en professionalisering van docenten, en vindt vaak plaats in de context van gesprekken met een coach of mentor. In de literatuur hierover zijn twee perspectieven vooral zichtbaar. Het ene benadrukt cognitieve processen bij docent-leren via doelgerichte reflectie. Het andere perspectief benadrukt het context-specifieke karakter van docent-leren via reflectie op bewustzijn. Mede omdat in de reflectieliteratuur niet altijd duidelijk wordt vanuit welk perspectief wordt gewerkt, zijn de aanbevelingen voor hoe je als opleider reflectie het beste kunt faciliteren niet eenduidig en soms zelfs verwarrend.

Uitgangspunt van deze studie is dat beide perspectieven ertoe doen en dat het combineren ervan een toegevoegde waarde kan hebben voor de kwaliteit van het reflectiegesprek tussen docent (in opleiding) en coach. Om het gesprek te kunnen monitoren en eventueel bij te sturen is het nodig om de typen reflectieprocessen te herkennen. Daar is deze studie voor bedoeld: om belangrijke reflectieprocessen helder te operationaliseren.

Wat levert deelname op?

  • Deelnemers krijgen toegang tot inzichten van andere experts over docent-reflectie en hebben daarmee de kans om hun eigen kennisbasis te verrijken.
  • Deze studie legt de basis voor een instrument om reflectieprocessen in kaart te brengen. Deelnemers krijgen de kans om het instrument als eerste te ontvangen en te testen.

Wat houdt deelname in?

  • Experts worden met een Delphimethode in drie rondes anoniem bevraagd over reflectie door docenten via online vragen, die op flexibele tijden ingevuld kunnen worden.
  • Ronde 1: experts worden gevraagd om hun mening te geven over reflectie-concepten. Dit gebeurt aan de hand van een synthese van bestaande literatuur.
  • Ronde 2 en 3: experts worden gevraagd om hun mening te geven over de resultaten van de vorige rondes en verder uitwerkingen.
  • Tijdsinvestering voor elke ronde is ongeveer 1 uur.

Wie kan er meedoen?

  • Opleiders (lerarenopleiders, schoolopleiders, vakcoaches, mentoren) met docent-reflectie-expertise worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Meedoen of meer weten?

  • Neem contact op met Sara van der Linden: sara.vanderlinden@utwente.nl  Na bevestiging van deelname zullen  deelnemers een link ontvangen voor de online eerste ronde.
  • De studie maakt deel uit van een PhD-project naar videocoaching voor startende leraren, dat wordt uitgevoerd door Sara van der Linden MSc., en begeleid door Dr. Nienke Nieveen, en Prof. Dr. Susan McKenney, vakgroep ELAN van de Universiteit Twente.