Nieuws

Werkconferentie lerarenopleiders ‘Hoe doe je het?’

Het thema ‘gezonde relaties en seksualiteit’, dat hoort er natuurlijk gewoon bij in de lerarenopleiding.

Werkconferentie lerarenopleiders ‘Hoe doe je het?’

Maar hoe besteed je als lerarenopleider structureel aandacht aan dat thema? Hoe bereid je je studenten zo goed mogelijk voor op het lesgeven over relaties en seksualiteit? En hoe leer je hen op een sociaal veilige manier om te gaan met alledaagse situaties in de klas en in school?

Om je hierbij te ondersteunen ontwikkelden Stichting School & Veiligheid en Rutgers – met veel input vanuit de opleidingen – een e-learning voor aankomend leraren. Deze bestaat uit acht modules, met onderwerpen als ‘Lesgeven over relaties en seksualiteit’, ‘Seksuele integriteit en een veilige sfeer’, ‘Omgaan met verschillen’ en ’Seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Ze gaan vergezeld van docentenhandleidingen met een lesopbouw voor klassikale verdieping.

De e-learning wordt gepresenteerd op vrijdag 7 oktober tijdens de online werkconferentie ‘Hoe doe je het?’ waarna we er in inspiratiesessies concreet mee aan de slag gaan. Hierbij is volop ruimte voor het delen van praktijkervaringen, tips en tools. Er zijn aparte sessies voor lerarenopleiders Pabo, Maatschappijleer, Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn en voor de generieke vakken.

De keynote wordt verzorgd door Marianne Cense en Nikki Peters. Zij onderzochten (met co-onderzoekers) hoe leerlingen denken over de seksuele vorming die zij krijgen op school. Leerlingen zijn hier ontevreden over, zo bleek – zij beoordelen dat met een 5,8. Maar wat willen leerlingen dan wel? Marianne en Nikki gaan hierop in.

De conferentie duurt van 09.30 tot 13.00 uur.

Meer informatie en aanmelding vind je online: https://www.schoolenveiligheid.nl/agenda/werkconferentie-hoe-doe-je-het/


Marlene van den Bos (2 jaar geleden)

Dag Tom, klopt, jullie staan bij de aanmelders. Ik stuur vandaag even een berichtje naar alle aanmelders tot nu toe. Begin komende week komt een mail met onder meer de inloggegevens.
Hartelijke groet, Marlene van den Bos (Stichting School & Veiligheid)

PS: Er is nog plek. Dus nodig gerust collega’s uit. Dit is de link: https://hoe-doe-je-het-.schoolenveiligheid-conferenties.nl/


Tom Toebes en Mandy Klerkx (2 jaar geleden)

Waren mijn collega Mandy Klerkx en ik (Tom Toebes) van Fontys Leraren Opleiding Tilburg reeds aangemeld?
Ik kan geen bevestiging meer terugvinden helaas…