Nieuws

Webinar Teacher Career Pathways

Op 16 september organiseert de HvA samen met het Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) en Unea University een webinar over loopbaanontwikkeling van leraren.

Webinar Teacher Career Pathways

Het webinar bestaat uit input vanuit een recente UNESCO studie naar loopbaanpaden voor leraren in verschillende landen en inzichten en ervaringen vanuit Nederland en Zweden.

Daarnaast willen we samen met deelnemers op zoek gaan naar dilemma’s en ontwikkelpunten zowel voor (inter)nationaal lerarenbeleid als voorde rol van de lerarenopleidingen. Ter afsluiting willen we vervolgacties plannen in termen van uitwisseling, onderzoek en publicaties.

Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden via webinar Teacher Career Pathways en op de TEPE website.