Nieuws

Webinar 1: De Staat van de Lerarenopleider

Het webinar op 30 november wordt verzorgd door Martine van Rijswijk, Paulien Meijer, Jurriën Dengerink en Bruno Oldeboom. Je kunt je daar nu voor aanmelden.

Webinar 1: De Staat van de Lerarenopleider

Velon organiseert de komende tijd drie webinars rondom De Staat van de Lerarenopleider. De webinars zijn een verjaardagscadeautje in het kader van het 45-jarig jubileum van Velon.

Tijdens een webinar ga je met de auteurs en met collega’s in gesprek over de inhoud van de verschillende hoofdstukken. Het eerste webinar is gepland op maandag 30 november van 15.30 uur tot 17.00 uur. In dit webinar staan hoofdstuk 1 ‘Wie zijn lerarenopleiders’ en hoofdstuk 2 ‘Welke rollen vervullen lerarenopleiders’ uit De Staat centraal. 

Webinar 1

Hoofdstuk 1 is geschreven door Martine van Rijswijk en Paulien Meijer. Zij laten zien dat veronderstellingen over lerarenopleiders lang niet altijd kloppen of zo ervaren worden in de praktijk. Zo is het traditionele beeld van de lerarenopleider als de vakdocent die kennis overdraagt op het instituut sterk verouderd. Lerarenopleiders leiden anno 2020 vanuit verschillende rollen en contexten leraren op. Het blijft belangrijk om het gesprek te voeren over wie lerarenopleiders zijn: dit hoofdstuk biedt daar goede handvatten voor.

Lerarenopleiders vervullen verschillende rollen. Ze zijn bijvoorbeeld curriculumontwikkelaar, leraar van leraren en bruggenbouwer. Jurriën Dengerink en Bruno Oldeboom geven in hoofdstuk 2 inzicht in de diversiteit en gelaagdheid van die verschillende rollen in de praktijk en laat zien dat die rollen zich mee ontwikkelen met het leraarsberoep. Inzicht in die verschillende rollen kan lerarenopleiders helpen om zich gericht te ontwikkelen binnen het lerarenopleidersberoep.

Over de auteurs

Dr. Martine van Rijswijk is universitair docent bij de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht. Zij werkt daar als lerarenopleider en coördinator en is betrokken bij verschillende opleidingsscholen (in-ontwikkeling). In haar onderzoek richt ze zich op de ontwikkeling van studenten tijdens de lerarenopleiding en doorgaande professionalisering van leraren. Martine is sinds september 2020 bestuurslid van Velon. Eerder
werkte ze mee aan de herontwikkeling van de beroepsstandaard en beroepsregistratie.

Prof. Dr. Paulien Meijer is hoogleraar ‘Teacher learning and development’ aan de Radboud Docenten Academie in Nijmegen. Eerder werkte ze onder andere als leraar in het voortgezet onderwijs en als lerarenopleider
bij de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. In haar onderzoek richt ze zich onder andere op het leren van leraren (in-ontwikkeling), de ontwikkeling van de professionele identiteit bij leraren en creativiteit in het
onderwijs.

Drs. Jurriën Dengerink was tot aan zijn pensioen eind 2018 verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij was daar onder meer coördinator van professionaliseringstrajecten voor lerarenopleiders. Voor Velon was hij mede-projectleider van de ontwikkeling van de beroepsstandaard en -registratie lerarenopleiders en van de eerste Kennisbasis voor lerarenopleiders.

Drs. Bruno Oldeboom is hogeschoolhoofddocent ‘Didactiek en het opleiden van leraren’ op hogeschool Windesheim in Zwolle. Hier is hij onderzoeker en lerarenopleider in master- en bacheloronderwijs. Hij doet promotieonderzoek naar de conceptualisering van klassenmanagement op lerarenopleidingen. Verder traint hij lerarenopleiders op het gebied van opleidingsdidactiek. Bruno is betrokken geweest bij de eerste themagroep
Beginnende lerarenopleiders en de ontwikkeling van de eerste Kennisbasis. Ook maakte hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

Opzet van het webinar

Tijdens het webinar pitchen de auteurs kort hun eigen hoofdstuk. Daarna gaan de aanwezigen in breakout rooms in discussie over de inhoud van de hoofdstukken.

Aanmelden

Het webinar is vrij toegankelijk voor leden. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@velon.nl. Ben je nog geen lid? Schrijf je in, waarna je meteen deel kunt nemen aan het webinar.

Alle deelnemers ontvangen kort van te voren de link voor het webinar. Vanwege het 45-jarig jubileum van Velon ontvangen deelnemers ook een cadeautje per post. 

Meld je ook aan voor:
Webinar 2: De Staat van de Lerarenopleider