Artikelen

Webinar 26 mei Leren in verbondenheid

Het boek “Leren in verbondenheid” is een praktijkboek over professionele leergemeenschappen. De auteurs – Leendert-Jan Parlevliet, Corinne Dekker en Donata Ruissen - verzorgen op 26 mei een webinar. Als lerarenopleider ben je van harte uitgenodigd daarbij aan te sluiten.

Webinar 26 mei Leren in verbondenheid

Het boek “Leren in verbondenheid” is een gids voor wie blijvende veranderingen wil bereiken in scholen en organisaties. Het beschrijft de voorwaarden, de werkwijze en de manier van leiding geven aan een professionele leergemeenschap met dat specifieke doel: duurzame innovatie.

Het principe is eenvoudig: drie vormen van leren worden gecombineerd. Ten eerste voert elke deelnemer een ontwerponderzoek uit met als doel vernieuwing van de eigen praktijk. Ten tweede worden de vragen van persoonlijke ontwikkeling in het kader van die innovatie van elke deelnemer besproken. Ten derde wordt consequent de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces gerespecteerd. Deze combinatie zorgt ervoor dat de veranderende praktijk uitgangspunt is en dat degene die de verandering zal gaan uitvoeren zelf onderdeel is van het veranderingsproces en daar vanuit de eigen motivatie verantwoordelijkheid voor neemt.

Om zo’n professionele leergemeenschap te leiden moet de facilitator een aantal grondregels kenen en bewaken. Er wordt gewerkt als gelijkwaardigen in een open dialoog. Dat betekent dat er wordt gereageerd zonder oordeel en dat er vragen worden gesteld die belangstellend zijn. Deze dialogische manier van werken waarin elke deelnemer zelf de regie heeft over zijn of haar leerproces, vraagt om begeleiding die de ander volgt en die afziet van sturen. Om de persoonlijke ontwikkeling ook ruimte te geven zal een facilitator die kant ook aan de orde moeten durven stellen. In de kern komt het neer op een houding van vertrouwen en openheid, die blijkt uit de bereidheid om samen te leren.

Deze kansrijke vorm van samen leren vergt van de organisatie, diezelfde dienende instelling als van de facilitators. Bereidheid om samen te leren en te innoveren en daarbij onderzoekend te werk te gaan. Een proces starten waarvan de uitkomst niet van tevoren vastligt en waarbij alle deelnemers elkaar nodig hebben. 

Kortom, in alle lagen van een organisatie samen willen leren en zo een leergemeenschap vormen die één ding voorop stelt: leren in verbondenheid.

Meer informatie en aanmelden

Het webinar wordt gehouden op 26 mei van 15 tot 17 uur. Deelname is gratis na aanschaf van het boek. Zie voor meer informatie deze flyer. Aanmelden kan via lereninverbondenheid@gmail.com.