Onderzoek

Wat zijn de opbrengsten van vernieuwingsscholen als Agora?

De Open Universiteit gaat de komende vier jaar (2022-2025) verder met het onderzoek naar de (onderwijs)loopbaan van leerlingen van Agora-scholen.

Wat zijn de opbrengsten van vernieuwingsscholen als Agora?

Daarvoor heeft het ministerie van OCW een budget van bijna anderhalve ton beschikbaar gesteld. Het budget valt onder de regeling regionale samenwerkingsverbanden mbo-hbo en vo-ho. Onderzocht wordt onderzocht hoe leerlingen die bij Agora-scholen innovatief voortgezet onderwijs hebben gevolgd, doorstromen naar het vervolgonderwijs. Er zijn inmiddels diverse publicaties over het project verschenen en een volgende publicatie wordt dit voorjaar verwacht. Daarin zal ook aandacht zijn voor de impact van de coronapandemie van de aflopen twee jaar op dit onderwerp.

Professor Jos Claessen heeft de leiding van het project. Hij was ook betrokken bij een eerder onderzoek naar de schoolloopbaan van Agora-leerlingen (2018-2021). In die periode was het onderzoek beperkt tot leerlingen van de eerste Agora-school in Nederland, die in Roermond. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen meer scholen die het Agora-model toepassen, die bij het vervolg onderzoek betrokken zullen worden.

Bron: Open Universiteit