Partners

Wat is er nodig om als lerarenopleider te kunnen werken met flexibele leerroutes?

Lees de bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep!

Wat is er nodig om als lerarenopleider te kunnen werken met flexibele leerroutes?

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Professionalisering lerarenopleiders in het kader van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen een behoeftepeiling gedaan bij lerarenopleiders, opleidingen en werkveld: Wat is er nodig, zowel landelijk als in de regio, om als lerarenopleider te kunnen werken met flexibele leerroutes en daardoor beter voorbereid te zijn op een toekomstige of andere taak en rol? Ook is een inventarisatie-onderzoek verricht naar de wijze waarop professionalisering (formeel en informeel) wordt vormgegeven. 

Ga naar lerarenvoormorgen.nl om de bevindingen en aanbevelingen van deze werkgroep te lezen of om het rapport te downloaden.